เจ้าปลิวสิงห์สุพรรณ

เจ้าปลิวสิงห์สุพรรณ (2516/1973) ข้อความบนใบปิด เพชรเกษมภาพยนตร์ เสนอ... ส.อาสนจินดาว่า เหนือกว่า “อย่าแหย่เสือหลับ” ต้องตำรับ... เจ้าปลิวสิงห์สุพรรณ ของ..สุมนทิพย์ 35 ม.ม.สโคป นำแสดงโดย ยอดชาย เมฆสุวรรณ เพชรา เชาวราษฎร์ ดามพ์ ดัสกร, ดลนภา โสภี, ชุมพร เทพพิทักษ์, มารศรี อิศรางกูร, อนุชา รัตนมาลย์, วาสนา ชลากร, กฤษณะ อำนวยพร, มนัส บุณยเกียรติ, ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร, ขวัญ สุวรรณะ, ฉัตร มงคลชัย, สีเผือก, เทพ เทียนชัย, ส.อาสนจินดา, พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ ส.อาสนจินดา, วิจารณ์ ภักดีวิจิตร, ประชา พูนวิวัฒน์ กำกับการแสดง สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ ลำดวน สวนสุจริต อำนวยการสร้าง สน่ำ สวนสุจริต จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : เจ้าปลิวสิงห์สุพรรณ
Name :
จัดจำหน่าย : สน่ำ สวนสุจริต
วันที่เข้าฉาย : 12 ตุลาคม 2516 (ฉายที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “เจ้าปลิวสิงห์สุพรรณ”

ยังไม่มีรีวิว

เจ้าปลิวสิงห์สุพรรณ (2516)