คุณครูที่รัก

คุณครูที่รัก (2517/1974) ข้อความบนใบปิด ประสพสุขภาพยนตร์ เสนอ พระคุณครูนั้นล้ำเลิศ เราจึงเทอดให้โลกรู้... คุณครูที่รัก จากบทประพันธ์ของ พร น้ำเพชร นาท ภูวนัย อรัญญา นามวงษ์ สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ภูษิต อภิมัน, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, สุริยา ชินพันธ์, ธานินทร์ อินทรเทพ, ส.อาสนจินดา, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, มารศรี อิศรางกูร “พันคำ” กำกับการแสดง โชน บุนนาค ถ่ายภาพ สุกิจ ชุตินันต์ สร้างฉาก กิตติ ประสพสุข อำนวยการสร้าง อัศวินภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : คุณครูที่รัก
Name :
จัดจำหน่าย : อัศวินภาพยนตร์
วันที่เข้าฉาย : 11 ตุลาคม 2517 (ฉายที่โรงภาพยนตร์แมคเคนน่า)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “คุณครูที่รัก”

ยังไม่มีรีวิว

คุณครูที่รัก (2517)