ขอบฟ้าเขาเขียว

ขอบฟ้าเขาเขียว (2516/1973) ข้อความบนใบปิด อินทรวิจิตรภาพยนตร์ เสนอ ถ้าฉันมีปีก บินได้อย่างนก ฉันจะบินไปให้ไกล จนสุด....... ขอบฟ้าเขาเขียว ของ อรวรรณ 35 ม.ม.ซูเปอร์สโคป สี เสียงในฟิล์ม นำโดย สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ช้องมาศ ภุมรา สุริยา ชินพันธ์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พนม นพพร, ดรุณี ชื่นสกุล, ปริม ประภาพร, ดามพ์ ดัสกร, คมน์ อรรฆเดช, ลักษณ์ อภิชาติ, โดม สิงห์โมฬี, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, มนัส บุณยเกียรติ, และด.ช.ปรีชา เกิดกำแพง และดาวรุ่งดวงใหม่ อรพรรณ สุกัญญา ศรินทิพย์ ศิริวรรณ อำนวยการสร้าง โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ ชาลี อินทรวิจิตร กำกับการแสดง เสรีภาพยนตร์ (ปราโมทย์ฟิล์ม) จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ขอบฟ้าเขาเขียว
Name :
วันที่เข้าฉาย : 9 มีนาคม 2516 (ฉายที่โรงภาพยนตร์เพชรรามา)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ขอบฟ้าเขาเขียว”

ยังไม่มีรีวิว

ขอบฟ้าเขาเขียว (2516)