ไกรทอง ภาค 2

ไกรทอง 2 (2528/1985) ข้อความบนใบปิด ไชโยภาพยนตร์ โดย สมโพธิ แสงเดือนฉาย กำกับเทคนิค เนรมิต กำกับการแสดง มาโนช ธนารุ่งโรจน์ อำนวยการสร้าง ไกรทอง 2 KRAITHONG 2 สมบัติ เมทะนี : ชาละวัน สรพงศ์ ชาตรี : ไกรทอง อรัญญา นามวงษ์ : วิมาลา ดวงชีวัน โกมลเสน : เลื่อมลายวรรณ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ : ตะเภาทอง อำภา ภูษิต : ตะเภาแก้ว ลักษณ์ อภิชาติ : ไอ้เคี่ยม ส.อาสนจินดา : ท้าวรำไพ ล้อต๊อก : หมอปราบจระเข้ เด๋อ, เหี่ยว : หมอปราบจระเข้ หวังเต๊ะ พบ แม่ประยูร ธนารุ่งโรจน์ภาพยนตร์ จัดจำหน่ายทั่วประเทศ (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

*เกร็ด
-เรื่องราวของไกรทอง-ชาละวันถูกสร้างเป็นหนัง 5 ครั้งดังนี้
ปี 2501 นำแสดงโดย อดุลย์ ดุลยรัตน์-ชนะ ศรีอุบล
ปี 25215 ในชื่อ ชาละวัน นำแสดงโดย ปรีดา จุลละมณฑล-ดามพ์ ดัสกร
ปี 2523 นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี-สรพงศ์ ชาตรี-อรัญญา นามวงษ์-สุพรรษา เนื่องภิรมย์
ปี 2528 นำแสดงโดยชุดเดียวกับในปี 2523
ปี 2544 นำแสดงโดย วินัย ไกรบุตร-วรรณษา ทองวิเศษ
และสร้างเป็นละครพื้นบ้านทางช่อง 7 2 ครั้งคือในปี 2538 และ2559

เป็นคนแรกที่รีวิว “ไกรทอง ภาค 2”

ยังไม่มีรีวิว