แมงดาปีกทอง

แมงดาปีกทอง (2519/1976) ข้อความบนใบปิด เวชยันตร์ภาพยนตร์ ร่วมกับผลิตภัณฑ์จำปาทอง เสนอ ผู้หญิงคืออาหารอร่อยที่สุด...ยิ่งกินยิ่งหิว แมงดาปีกทอง ของ เริง รมณีย์ นำโดย กรุง ศรีวิไล อรัญญา นามวงษ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ ศิริขวัญ นันทศิริ ครรชิต ขวัญประชา นิรุตติ์ ศิริจรรยา สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ภูมิ พัฒนายุทธ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, จรัสศรี ฉายะศิลปี, ม.ล.กมล, อรสา อิศรางกูร, เทพ เทียนชัย, ศิริ ศิริจินดา, วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์, วิน วิศนุรักษ์ ขอแนะนำ ชัยยะ ณ สุพรรณ แมน ธีระพล กำกับการแสดง อดิศักดิ์ รัตนศักดิ์วิบูลย์ อำนวยการสร้าง สมศักดิ์ โตประทีป ถ่ายภาพ ประจวบ จำปาทอง ที่ปรึกษา เฟรชฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : แมงดาปีกทอง
Name :
จัดจำหน่าย : เฟรสฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 2 ตุลาคม 2519 (ฉายที่โรงภาพยนตร์)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “แมงดาปีกทอง”

ยังไม่มีรีวิว

แมงดาปีกทอง (2519)