ไผ่กำเพลิง (2519/1976) ข้อความบนใบปิด โคลีเซี่ยมฟิล์ม เสนอผลงานยิ่งใหญ่จากฝีมือกำกับของ คมน์ อรรฆเดช การแสวงหาความบริสุทธิ์ ด้วยความทรหด หฤโหด และเหี้ยมหาญ ไผ่กำเพลิง ของ ศักดิ์ สุริยา นำโดย สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ นัยนา ชีวานันท์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ครรชิต ขวัญประชา, ดามพ์ ดัสกร, คมน์ อรรฆเดช, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ชุมพร เทพพิทักษ์, แป้น ปลื้มสระไชย, พิภพ ภู่ภิญโญ, แพน บอระเพ็ด พรพิมล มั่นฤทัย อำนวยการสร้าง คมน์ อรรฆเดช กำกับการแสดง มนู วรรณายก ถ่ายภาพ หนุ่ย นิรนาม กำกับบท โคลีเซี่ยมฟิล์ม จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)
เพลิงทรนง (2519/1976) ข้อความบนใบปิด สุมาลีภาพยนตร์ เสนอ สมบัติ เมทะนี พบ นาท ภูวนัย อรัญญา นามวงษ์ เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โดม สิงห์โมฬี, อรสา อิศรางกูร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, พฤหัส บุญหลง, ม.ล.โกมล, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฯลฯ เพลิงทรนง ของ ศักดิ์ สุริยา รังสี ทัศนพยัคฆ์ สร้างบทภาพยนตร์ นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ สุมาลี ทองหล่อ อำนวยการสร้าง จรัญ พรหมรังสี กำกับการแสดง โกบราเดอร์ จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)
สายลับกระจับเหล็ก (2519/1976) ข้อความบนใบปิด พาราไดซ์ฟิล์ม เสนอ ยอดภาพยนตร์ตลก สายลับชั้นดีต้องมีกระจับ สายลับรู้งานเชี่ยวชาญจับดะ ใครซ่าอย่านะ ระวังกระจับเหล็ก.. สายลับกระจับเหล็ก ของ “ปฤศณา” สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ ลักษมี เพ็ญแสงเดือน สันติ คราประยูร ดวงใจ หทัยกาญจน์ อนันต์ สัมมาทรัพย์ ทาริกา ธิดาทิตย์ สิงห์ มิลินทราศัย, ชินดิษ บุนนาค, ชูศรี มีสมมนต์, ล้อต๊อก, ท้วม ทรนง, อุ่นเรือน ธรรมานนท์, สยุมพร ประเสริฐ ศรีสมทรัพย์ อำนวยการสร้าง โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ สนาน คราประยูร กำกับการแสดง (ที่มา :Thai Movie Posters)
เงาราหู (2519/1976) ข้อความบนใบปิด ทิตยาภาพยนตร์ โดย องุ่น ประศาสน์วินิจฉัย จาก “ข้าวนอกนา” มาเป็น “เงาราหู” เงาราหู ของ โสภาค สุวรรณ เปี๊ยกโปสเตอร์ กำกับการแสดง เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ จิระศักดิ์ อิศรางกูร มานพ อัศวเทพ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ศิริพงษ์ อิศรางกูร, กันทิมา ดาราพันธุ์ บุญรักษ์ นิลวงศ์ ผู้ช่วยผู้กำกับ โชน บุนนาค ถ่ายภาพ นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)
ไข่จงอาง 2519

ไข่จงอาง (2519/1976) ข้อความบนใบปิด ประสพสุขภาพยนตร์ เสนอ ผัว คือสิ่งที่สตรีทั้งโลก รักและหวงแหน ยิ่งกว่า จงอางหวงไข่ ไข่จงอาง ของ เพชร สถาบัน นาท ภูวนัย มยุรา ธนะบุตร สองดาราคู่ขวัญพบกันเป็นครั้งแรก ร่วมด้วย สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อุมา ไอยทิพย์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ล้อต๊อก, รอง เค้ามูลคดี, ไกร ครรชิต, โดม สิงห์โมฬี, เด่น ดอกประดู่, จิระศักดิ์, สีหมึก, พิภพ พู่ภิญโญ, มารศรี และปริศนา ดารินทร์ เสถียร ดลบันดาลโชค อำนวยการสร้าง กิตติ ประสพสุข ดำเนินงานสร้าง มานิต พูลอนันต์ ถ่ายภาพ จารึก ผู้ช่วยผู้กำกับ, ลำดับภาพ เรืองกิตติ เติมไทยมงคล-ชาญ มีศรี ฝ่ายประสานงาน ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับการแสดง 

มือปืนขี้แย (2519/1976) ข้อความบนใบปิด บริษัทบางกอกสโคปภาพยนตร์จำกัด เสนอ มือปืนขี้แย ของ กันต์ รุ่งกานต์ สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ ปิยะมาศ โมนยะกุล ช่อเพชร ชัยเนตร สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ดามพ์ ดัสกร, พิภพ ภู่ภิญโญ, ถวัลย์ คีรีวัตร, มารศรี อิศรางกูร, รอง เค้ามูลคดี, ล้อต๊อก, จุ่น, ชูศรี มีสมมนต์, ทัต เอกทัต แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ ชาญณรงค์ ดำหริสกุล ที่ปรึกษา อ้อยใจ วไลพรรณ ดำเนินงานสร้าง อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง (ที่มา :Thai Movie Posters)
อีสาวอันตราย (2519/1976) ข้อความบนใบปิด ชนะ คราประยูร ขอเสนอ... ผลงานตีแผ่สะเก็ดสังคมและครอบครัวของวัยรุ่น ทั้งแสบ...ทั้งมัน...ทั้งคันส์ เมื่อผู้ชายมันสร้างรอยแสบไว้ให้ ถ้าสู้..ก็ต้องสุดฤทธิ์.. อีสาวอันตราย ของ ‘เทพเทวี’ จากนิตยสาร บางกอก สรพงศ์ ชาตรี ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา สุริยา ชินพันธ์ ปิยะมาศ โมนยะกุล นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ทาริกา ธิดาทิตย์, ลักษณ์ อภิชาติ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สิงห์ มิลินทราศัย, ชูศรี มีสมมนต์ โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ กมลวรรณ วิเศษประภา ที่ปรึกษา ชนะ คราประยูร อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)
เสือกเกิดมาจน (2519/1976) เหิม (กรุง ศรีวิไล) ซึ่งมีอาชีพขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง แต่ไปหลงรักมาลี (นัยนา ชีวานันท์) ลูกสาวกำนันแม้น จึงถูกกีดกันและถูกรุมซ้อมทำร้ายเพราะต้องการให้มาลีได้แต่งงานกับสุทธิ (นิรุตต์ ศิริจรรยา) ลูกชายเสี่ยเซ้ง (บู๊ วิบูลย์นันท์) ซึ่งรวยกว่า ต่อมากำนันแม้น เสี่ยเซ้ง ได้ร่วมมือกับปลัดสง่า (สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์) บีบบังคับให้ชาวบ้านขายที่ดินในบ้านไร่ทั้งหมดเพื่อจะเอาไปสร้างเมืองใหม่และนำรถเมล์มาวิ่งแทนมอเตอร์ไซด์ แต่ชาวบ้านก็ไม่ชอบขึ้นรถเมล์ ปลัดสง่าจึงหาทางรังแกพวกขับมอเตอร์ไซด์ จนเหิมถูกจับไปขังคุก 6 เดือน จากนั้นปลัดสง่าและพวกก็ขยายอิทธิพลถึงขั้นค้าอาวุธสงคราม กักตุนข้าวสารจนชาวบ้านเดือดร้อน ต่อมาบุญคำ (ศิริขวัญ นันทศิริ) เอาข่าวไปบอกเหิมในคุกว่า พ่อเหิมถูกซ้อมจนตาย ส่วนอร (นฤมล นิลวรรณ) น้องสาวก็ถูกฆ่าข่มขืน เหิมจึงพกความแค้นออกมาจากคุกหมายจะตามฆ่าปลัดสง่ากับพวกให้ได้ แต่เมื่อไปถึงก็พบว่า กำนันแม้นกับเสี่ยเซ้งถูกปลัดสง่าหักหลังและฆ่าตายไปก่อนแล้ว เหิมจึงเปิดฉากดวลกับปลัดสง่าเพื่อระบายความแค้น
คมเฉือนคม (2519/1976) ข้อความบนใบปิด ขวัญใจภาพยนตร์ โดย สุทธิพงษ์ กัมทรทิพย์ สร้าง พยุง พยกุล ผู้กำกับเจ้าตำรับหนังบู๊ พลิกประวัติการณ์หนังไทย นำ 10 ดาราดังแห่งโลกบันเทิง ประกาศความยิ่งใหญ่ในยุทธจักรหนังบู๊ คมเฉือนคม THE OUTLAW MAN สมบัติ เมทะนี ไชยา สุริยัน นาท ภูวนัย ไพโรจน์ ใจสิงห์ เกชา เปลี่ยนวิถี ดามพ์ ดัสกร ปริศนา ชบาไพร ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ศิริขวัญ นันทศิริ รติรส จอมขวัญ กัมทรทิพย์ อำนวยการสร้าง จงรักษ์ พึ่งสวัสดิ์ ดำเนินงาน นคร ภู่ดี ถ่ายภาพ ประศักดิ์ พยนต์ภาค กำกับบท ขวัญใจภาพยนตร์ จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)
ยอดกะล่อน (2519/1976) ข้อความบนใบปิด เพชรอำไพฟิล์ม หนังตลกดูสบายไร้ทุกข์ เหมาะกับยุคปัจจุบัน! ยอดกะล่อน จากบทประพันธ์ของ แก้วอำไพ ยอดชาย เมฆสุวรรณ ภาวนา ชนะจิต กันทิมา ดาราพันธ์, วัชราภรณ์ พึ่งสังข์, เมตตา รุ่งรัตน์, ศักดิ์ชาย, สมพงษ์ พงษ์มิตร, พิภพ ภู่ภิญโญ, สีเทา, ชื้นแฉะ, บังเละ, ทองถม, นิดหน่อย, ออยา นาวิน, โป๋ เป่าปี่ พร้อมด้วยคณะมอเตอร์ไซด์ “หมูเต็ง” สุรสิงห์-สาคร อำนวยการสร้าง สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม กำกับการแสดง ประวิทย์ ลีลาไว ฝ่ายเทคนิค บุญส่ง เคหะทัต ที่ปรึกษา สังเวียน-จำลอง ถ่ายภาพ สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)
นางสาวลูกดก (2519/1976) ข้อความบนใบปิด ศิรินทราภาพยนตร์ เสนอ จิ้งจกตอแหล ตุ๊กแกโกหก นางสาวแท้ๆ แต่ทำไมลูกดก โลกมันเครียด สังคมมันเส็งเคร็ง เพลงจึงต้องร้องด้วยตีน นางสาวลูกดก บทประพันธ์ ของ กาญจนา นาคนันท์ บทภาพยนตร์ โดย ศุภักษร สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์ นัยนา ชีวานันท์ ชูชัย ชัชฎา, มนัส บุณยเกียรติ, สมชาย สามิภักดิ์, สังเวียน หาญบุญตรง, พนันพร, ธัญญา ธัญญารักษ์ และทีมดาราเด็กจาก “คุณครูคนใหม่” สมบูรณ์ สุขีนัย, ภิญโญ ปานนุ้ย, สมพงษ์ ตรีบุปผา, สามารถ วงษ์เวียน, ด.ช.วัลลภ ทารังกูล แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ ลูกเอ๋ อำนวยการสร้าง ชาลี อินทรวิจิตร กำกับการแสดง สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)
มนต์เรียกผี (2519/1976) เป็นเมียน้อยก็ไม่ดี เป็นเมียหลวงก็ไม่ไหว ทำยังไงถึงจะได้เป็นเมียเดียว เชิด นักธุรกิจหนุ่มมักจะนัดสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอยู่บ่อยๆ กลับบ้านดึกดื่น ทำให้ ภัคพริ้ง ซึ่งเป็นภรรยา เกิดความหวาดระแวงว่าแอบไปมีเมียน้อย และบ่อยครั้งที่พริ้งเข้าไปจุ้นจ้านเรื่องการงานของเชิด ทำให้เชิดเกิดความอับอายเพื่อนๆ เป็นอย่างมาก จนคืนหนึ่งเชิดกับเพื่อนไปนั่งดื่มและปรับทุกข์กันเรื่องนี้ที่ห้องอาหาร ซึ่งเป็นที่ที่ เดือน เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ จนปิดร้าน ขณะที่กำลังจะกลับบ้าน เชิดเห็นเดือนถูกกลุ่มอันธพาลฉุดไปทำมิดีมิร้าย เชิดกับเพื่อนจึงเข้าช่วยเหลือและไปส่งที่บ้าน เมื่อเห็นบ้านและความเป็นอยู่แล้ว เชิดเกิดความสงสาร เชิดจึงตัดสินใจฝากงานให้เดือนทำอยู่กับกำธรซึ่งเป็นเพื่อน เมื่อภัคพริ้งรู้เรื่องนี้จึงตามมาราวีเดือนถึงที่ทำงาน เดือนรู้สึกอับอายจึงตัดสินใจลาออก แต่เชิดไม่ยอมและเกิดความเบื่อหน่ายภัคพริ้งอย่างมาก เชิดมองเห็นความแตกต่างของเดือนกับภัคพริ้ง เมื่อเกิดความไม่สบายใจเชิดจะนัดเจอเดือนและพูดคุยกันจนเกิดเป็นความรักและได้เดือนเป็นเมีย และเริ่มห่างเหินภัคพริ้ง สร้างความทุกข์ใจให้ภัคพริ้งอย่างมาก เธอจึงหันมามองตัวเองและเริ่มเป็นคนดี และหวังว่าสักวันหนึ่งเชิดจะกลับมาหา แต่ก็ไม่สำเร็จเลยตัดสินใจไปอยู่ต่างประเทศ เดือนคลอดลูกเสียชีวิติ ทิ้งลูกและภาระต่างๆให้เชิดดูแลแต่ผู้เดียว ภัคพริ้งจึงกลับมาหา และทั้งสองก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
มนต์เรียกผัว (2519/1976) ข้อความบนใบปิด ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น โดย นิยม ตันติเวชกุล เสนอ เป็นเมียน้อยก็ไม่ดี เป็นเมียหลวงก็ไม่ไหว ทำยังไงถึงจะได้เป็นเมียเดียว มนต์เรียกผัว สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ศิริขวัญ นันทศิริ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, สมชาย สามิภักดิ์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง โรม บุนนาค สร้างบท เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ ชุติมา สุวรรณรัตน์ กำกับการแสดง นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)
พรายกินรี (2519/1976) ข้อความบนใบปิด ชีวิตสาวชาวป่า ประคำอาถรรพ์ ตัณหาราคะ อยากพร่าพรหมจรรย์ ให้มันแค้น! พรายกินรี บทประพันธ์ของ ปฤศนา สีดา วิษณุภพ สร้างบท สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ มานพ อัศวเทพ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช สันติ คราประยูร อนันต์ สัมมาทรัพย์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชูศรี มีสมมนต์, ธัญญา ธัญญารักษ์, สิงห์ มิลินทราศัย, ทาริกา ธิดาทิตย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อุ่นเรือน ธรรมานนท์ กมลวรรณ-สรรเพชญ อำนวยการสร้าง โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ สนาน คราประยูร กำกับการแสดง นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)
สู้ (2519/1976) ข้อความบนใบปิด มหามัน สะท้านแผ่นดิน บ้าบิ่นไม่มีใครเท่า เพราะเขา... สู้ ของ รวี ก้องหล้า สมบัติ เมทะนี ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ ศิริขวัญ นันทศิริ มานพ อัศวเทพ สุวิน สว่างรัตน์ ขอแนะนำดาวรุ่งดวงใหม่..วีณารัตน์ จินตัษเฐียร เศก ทรงกลด, เมืองเริง ปัทมินทร์, พิภพ ภู่ภิญโญ, เทอด ดาวไท, พีระพล, ทวน เทวัญ, หมี หมัดแม่น, แพน บอระเพ็ด, โชติ สมิหรา ประทีป โกมลภิส กำกับการแสดง ปรางค์ บางกอก สร้างบท กายสิทธิ์ ตันติเวชกุล อำนวยการสร้าง สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)
ดับสุริยา (2519/1976) ข้อความบนใบปิด เทพศิลป์ภาพยนตร์ เสนอผลงานต่อจาก เสน่หาอาลัย “กูเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่แผดจ้า มีรึ..ที่จะให้ก้อนเมฆเท่าส้นตีนมาบังเสียได้..” ดับสุริยา ของ อรวรรณ สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ ศิริขวัญ นันทศิริ ธัญญารัตน์ โลหะนันท์ มานพ อัศวเทพ เกชา เปลี่ยนวิถี สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ภุชชงค์ ทาริกา ธิดาทิตย์ วิทยา สุขดำรงค์, รอง เค้ามูลคดี, ศศิธร เพชรรุ่ง, ม.ล.รุจิรา-มารศรี อิศรางกูร, ดวงพร, สุดสวาท, นิตยา, สมชาย สามิภักดิ์, สมเกียรติ พัฒนทรัพย์, จุมพล, ทานทัต วิภาตะโยธิน, เมฆิน, จังโก้, เข้ม, เมือง อพอลโล่, เบี้ยว, พีรพล, บัญชา, พาส, อาจ, เล็ก พร้อมด้วยขบวนการดาวร้ายทั้งหมดแห่งโลกเซลลูลอยด์ไทย วัชรี อรรถไกวัลวที อำนวยการสร้าง พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที กำกับการแสดง สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ ปัญญา แก้วกียูร กำกับบท ประสิทธิ์ ศิริบันเทิง สร้างบทภาพยนตร์ สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)

หน้าที่