เสียสาว

เสียสาว (2521/1978) ข้อความบนใบปิด ดวงดาวภาพยนตร์ โดย ดวงดาว มนต์ดารา สาวเอยจะบอกให้... ลิ้นผู้ชายหวานนัก ยามเขาจักลิ้มรสสาว พอหลวมตัวมีคาว จาก “ดาว” ก็กลายเป็น “ดิน” เสียสาว สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ร่วมด้วย สุริยา ชินพันธ์, ทาริกา ธิดาทิตย์, รัชนีวรรณ, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร, มาลี เวชประเสริฐ, ทานทัต วิภาตะโยธิน ฯลฯ ดริน ดารากร กำกับการแสดง แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ ดวงดาว มนต์ดารา อำนวยการสร้าง สน่ำ สวนสุจริต จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : เสียสาว
Name :
จัดจำหน่าย : สน่ำ สวนสุจริต
วันที่เข้าฉาย : 18 สิงหาคม 2521

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “เสียสาว”

ยังไม่มีรีวิว

เสียสาว (2521)