อรุณเบิกฟ้า

อรุณเบิกฟ้า (2509/1966) ข้อความบนใบปิด จินดาวรรณภาพยนตร์ เสนอ จากละครวิทยุแสนดีของคณะ “แก้วฟ้า” บทประพันธ์ของ...”นราวดี” อรุณเบิกฟ้า พิศมัย วิไลศักดิ์ สมบัติ เมทะนี ขวัญใจ สะอาดรักษ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, วงทอง ผลานุสนธิ์, สุวิน สว่างรัตน์, ไฉน, เยาวเรศ นิสากร, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ร่วมด้วย แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, เมืองเริง ปัทมินมร์, สมพล กงสุวรรณ, วนิดา, ทรงวุฒิ, เสน่ห์ โกมารชุน, ชูเตี้ย, ดาวน้อย ดวงใหญ่, ชาย, แอ๋ นุชเล็ก, ประยูร, พรชัย พร้อมด้วยทีมนักร้องแผ่นเสียงทองคำ จินตนา สุขสถิตย์, มีศักดิ์ นาคนัตน์, สักรินทร์ ปุญญฤทธิ์, อรสา อิศรางกูร, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา ขอเสนอยอดชายคนใหม่ เพชร พิษณุ สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ วงทอง ผลานุสนธิ์ อำนวยการสร้าง ศิริ ศิริจินดา กำกับการแสดง สุระสา สร้างบทภาพยนตร์ อนันต์ ชลวนิช ดำเนินงาน วัชรภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

กํากับการแสดง

นักเขียน

ช่างภาพ

โปรดักชั่น

อนันต์ ชลวนิช

ดำเนินงานสร้าง

วงทอง ผลานุสนธิ์

อำนวยการสร้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : อรุณเบิกฟ้า
Name :
วันที่เข้าฉาย : 3 มีนาคม 2509 (ฉายที่โรงภาพยนตร์คาเธ่ย์)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “อรุณเบิกฟ้า”

ยังไม่มีรีวิว

อรุณเบิกฟ้า (2509)