สาวใช้แม่เอ๊ย

2522

สาวใช้แม่เอ๊ย (2522/1979) ข้อความบนใบปิด จิรบันเทิงฟิล์ม โดย จิรวรรณ กัมปนาทแสนยากร เสนอ สาวใช้แม่เอ๊ย ของ พร้อม รุ่งรังษี คนรับใช้สาวสวยแสนน่ารัก ช่วยงานคุณได้สารพัด คุณอยากจะย้ายเธอไป ไว้บ้านคุณสักคนมั้ยล่ะ เด่น ดอกประดู่ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ กาญจนา บุญประเสริฐ เทพ เทียนชัย, เด่อ, ดู๋, ดี๋, สีเทา, สมควร กระจ่างศาสตร์, เมตตา รุ่งรัตน์,อรสา อิศรางกูร, วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ, ท้วม ทรนง, มนัส บุณยเกียรติ, แน่งน้อย, ชูชาติ สวัสดิชูโต, ผดุงศรี โสภิตา ร่วมกับ ถนอม นวลอนันต์ แสนยากร-เมตตา รุ่งรัตน์ กำกับการแสดง มร.เจิน ถ่ายภาพ

 

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : สาวใช้แม่เอ๊ย
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 17 ธันวาคม 2522

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “สาวใช้แม่เอ๊ย”

ยังไม่มีรีวิว

สาวใช้แม่เอ๊ย (2522)