สาลิกาดง

สาลิกาดง (2513/1970) ข้อความบนใบปิด พิจิตรภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์บู๊ ครื้นเครง ชีวิต ‘ฮิท’ จากนิตยสาร ‘บางกอก’ สาลิกาดง ของ มธุรส สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ศศิธร เพชรรุ่ง สุมาลี ทองหล่อ อนุชา รัตนมาลย์, ปิ่นนเรศ ศรีนาคาร, พร ไพโรจน์, พุทธชาติ, กุญชร, สุวิน สว่างรัตน์, วินัย, ประณีต คุ้มเดช, นวลศรี, ฉกาจ, วีระพล, พรชัย, หมี ประทีป โกมลภิส กำกับการแสดง เฉลียว เทียนทอง อำนวยการสร้าง เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ บรการ ‘พิจตรภาพยนตร์’ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : สาลิกาดง
Name :
ผลิตโดย/จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 22 พฤษภาคม 2513 (ฉายที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “สาลิกาดง”

ยังไม่มีรีวิว

สาลิกาดง (2513)