สมิงบ้านไร่

2522

สมิงบ้านไร่ (2522/1979) ข้อความบนใบปิด สิริรัตน์ภาพยนตร์ เสนอ สมิงบ้านไร่ ของ ป.พิมล พรชัย กำกับการแสดง สมบัติ เมทะนี ปิยะมาศ โมนยะกุล ดามพ์ ดัสกร ลักษณ์ อภิชาติ สมจินต์ ธรรมทัต, สีเทา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ชินดิษฐ์ บุนนาค, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, เทพ โพธิ์งาม, อาทิตย์, เนิน, โล้น จำรัส สิริรัตนปัญญา อำนวยการสร้าง รัศมี รุ่งรังษี ถ่ายภาพ สิริรัตน์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย 

 

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : สมิงบ้านไร่
Name :
ผลิตโดย/จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 2522

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “สมิงบ้านไร่”

ยังไม่มีรีวิว

สมิงบ้านไร่ (2522)