วัยรัก

วัยรัก (2521/1978) ข้อความบนใบปิด ดิษยภาพยนตร์ เสนอ อย่าริรักก่อนวัย อย่าปล่อยใจจนกว่าจะถึง... วัยรัก ของ สนธยา พิศมัย วิไลศักดิ์ วิฑูรย์ กรุณา เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ รุ่งนภา กลมกล่อม ร่วมด้วย วิทยา สุขดำรงค์, ณัฐ ไชยยงค์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ชูศรี มีสมมนต์, วิชา, บู๊ วิบูลย์นันท์, สมชาย สามิภักดิ์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, มารศรี อิศรางกูร, ด.ช.เอ๋, ด.ช.เดชดวง อนุศาสนนันท์ วิไล ดิษยนิยม อำนวยการสร้าง ไวย์ วิทยา สร้างบท สุรกิจ โอฬาวนิช ถ่ายภาพ นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : วัยรัก
Name :
ผลิตโดย : ดิษยภาพยนตร์
จัดจำหน่าย : นิวไฟว์สตาร์
วันที่เข้าฉาย : 2521

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “วัยรัก”

ยังไม่มีรีวิว

วัยรัก (2521)