วงแหวนใต้สำนึก

วงแหวนใต้สำนึก (2563/2020) 6 ภาพยนตร์สารคดีโรคจิตเวช เพื่อดูแลคนใกล้ชิด และตัวคุณเอง โดย 6 ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ภาพยนตร์สารคดีชุด "วงแหวนใต้สำนึก"

นักแสดงและทีมงาน

สุเชาว์ พงษ์วิไล

ครูประทีป (เรื่องเล่าของครูประทีป)

ก้อย นฤมล พงษ์สุภาพ

คุณจันทร์ (เรื่องเล่าของครูประทีป)

แนนซี่ ดารินา บุญชู

วิภาพร (เรื่องเล่าของครูประทีป)/ชิง (Happy Bad Day)

ศรัจจันทร์ พลอยบุศต์

อรวรรณ (เรื่องเล่าของครูประทีป)

เจษฎา กอโชคชัย

พร้อมศักดิ์ (เรื่องเล่าของครูประทีป)

นที โทนะศรี

พรชัย (เรื่องเล่าของครูประทีป)

ดรัณภพ สุริยาวงษ์

เอก (เรื่องเล่าของครูประทีป)

สมใจ กิ่งโคกกรวด

ป้าส้ม (เรื่องเล่าของครูประทีป)

ภรภัทร ตั้งเจริญ

วิภาพรตอนเด็ก (เรื่องเล่าของครูประทีป)

สิดาพร หลินถาวรดี

อรวรรณตอนเด็ก (เรื่องเล่าของครูประทีป)

ชาญคามิน ชยางกูร

พร้อมศักดิ์ตอนเด็ก (เรื่องเล่าของครูประทีป)

กฤติธี ฤทธิ์เล็ก

พรชัยตอนเด็ก (เรื่องเล่าของครูประทีป)

พิชชาพร สาคร

(ชมรมแม่มด)

ภราดร เวศอุรัย

หมอ (พรจำแลง)

ปัญญ์ปภพ คุ้มพันธุ์แย้ม

อิทธิวัฒน์ (พรจำแลง)

สาริศ ศรีฟ้า

อ๊อฟ (Happy Bad Day)

ถนอม เดชคุณ

น้าหนอม (Happy Bad Day)

สมุทร น่วมเศรษฐี

ผู้ใหญ่บ้าน (Happy Bad Day)

นฤชา ชัยมะเริง

นาค(พ่อจัน) (Happy Bad Day)

ฐิติมา เวียงสิมา

แม่จัน (Happy Bad Day)

กัญญนันทน์ วรสันต์

หัวหน้า (Happy Bad Day)

วิทยา วันเพ็ญ

คุณหมอ (Happy Bad Day)/หมอ (ใต้รอยกรีด)

ณัฐกานต์ โอชาวัฒน์

พี่เปิ้ลแม่บ้าน (Happy Bad Day)

บวรพันธุ์ โถปริก

ลูกศิษย์หมอผี (Happy Bad Day)

เรวัต เพชรเอม

อาจารย์ของครูมิน (The Tutor)

ปัทมา ผาสุขขัน

พยาบาล (The Tutor)

ศิริชัย พลรบ

เพื่อนคนที่ 1 (The Tutor)

กัณทชาติ หลำชาวนา

เพื่อนคนที่ 2 (The Tutor)

วัลลภา ทองนาค

เพื่อนคนที่ 3 (The Tutor)

อารีรัตน์ เล็กยิ้ม

เพื่อนคนที่ 4 (The Tutor)

ณัฐภัทร เพชรรัตน์

เพื่อนคนที่ 5 (The Tutor)

อริญชยา แพ่งสมบูรณ์

เพื่อนคนที่ 6 (The Tutor)

ประภัสสร นาคชา

เพื่อนคนที่ 7 (The Tutor)

เบล กชพรรณ เผือกพิพัฒน์

สินฝ้าย (ใต้รอยกรีด)

วทันยา มนตรียา

สินฝ้ายตอนเด็ก (ใต้รอยกรีด)

ดริณกรณ์ เดชะเทศ

แม่ (ใต้รอยกรีด)

saber hakimi

เอดู (ใต้รอยกรีด)

ไชยวัฒน์ ช่วงชู

พ่อ (ใต้รอยกรีด)

กชพร ธงชัย

น้องสาว (ใต้รอยกรีด)

ปาณิสรา บัวปลี

พี่สาว (ใต้รอยกรีด)

กํากับการแสดง

ปรัชญา ปิ่นแก้ว

ผู้กำกับ ตอน : เรื่องเล่าของครูประทีป

บัณฑิต ทองดี

ผู้กำกับ ตอน : ชมรมแม่มด

เจนไวยย์ ทองดีนอก

ผู้กำกับ ตอน : พรจำแลง

อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร

ผู้กำกับ ตอน : happy bad day

ตั้ม พัฒนะ จิรวงศ์

ผู้กำกับ ตอน : the tutor

สมิทธิ์ ทิมสวัสดิ์

ผู้กำกับ ตอน : ใต้รอยกรีด
เป็นคนแรกที่รีวิว “วงแหวนใต้สำนึก”

ยังไม่มีรีวิว