ลูกสาวเจ้าพ่อ

ลูกสาวเจ้าพ่อ (2526/1983) ข้อความบนใบปิด สตาร์อินเตอร์โปรดักชั่น เสนอ พ่อ..ระดับพระกาฬ ลูกสาวย่อมเขี้ยวเล็บคม หมัด เท้าหนัก ลักยิ้มหวาน ใครจะชิมขอเชิญ...! ลูกสาวเจ้าพ่อ ของ สรัสวดี ทูน หิรัญทรัพย์ ทวนธน คำมีศรี พอเจตน์ แก่นเพชร ปรัชญา อัครพล ธิติมา สังขพิทักษ์, นิภาพร นงนุช, พรพรรณ เกษมมัสสุ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, มานพ อัศวเทพ, ฤทธิ์ ลือชา, สมชาย สามิภักดิ์ พร ไพโรจน์ กำกับ เล็ก ดวงทองดี ถ่ายภาพ ประทีป โกมลภิส บทภาพยนตร์ บุญชัย ธนาวนิช อำนวยการสร้าง ไทยสตาร์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ลูกสาวเจ้าพ่อ
Name :
ผลิตโดย : สตาร์อินเตอร์โปรดักชั่น
จัดจำหน่าย : ไทยสตาร์ภาพยนตร์
นำแสดงโดย : ทูน หิรัญทรัพย์, ทวนธน คำมีศรี
วันที่เข้าฉาย : 3 พฤศจิกายน 2526

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ลูกสาวเจ้าพ่อ”

ยังไม่มีรีวิว

ลูกสาวเจ้าพ่อ (2526)