ภูตเหลือง

ภูตเหลือง (2502/1959) ลือชัย-วิไลวรรณ ข้อความบนรูปโฆษณา จาก...ภาพยนตร์สหนาวีไทย... เราขอเสนอ...หนังบู๊...ด้วย ภูตเหลือง ของ “อรวรรณ” ด้วยการรวมกำลัง...รวมความคิด โดย...ส.อาสนจินดา, สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ เพื่อให้เหนือกว่า “เล็บครุฑ” “มังกรแดง” หนังบู๊...ที่เราถนัดนัก... เสนอฉายด้วยความอิ่มเอิบใจ...ที่... เฉลิมไทย+เฉลิมบุรี พร้อมกันเป็นครั้งแรก... ...เพราะความสำคัญ เริ่มแต่รอบเที่ยงที่ 7 กุมภา 2502 นี้ ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ อำนวยการสร้าง รัตน์ เศรษฐภักดี ถ่ายภาพ *ดาราร่วมแสดงมี ดนัย ดุลยพรรณ, จันทรา เมธากุล, จรัสศรี สายะศิลปี, สิงห์ มิลินทราศัย, อบ บุญติด, เมืองเริง ปัทมินทร์, จุมพล กาญจนนินทุ, สัมพันธ์ อูมากูล, ประวิทย์ ลีลาไว, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ วงศ์รักไทย (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ภูตเหลือง
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 7 กุมภาพันธ์ 2502 (ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี-เฉลิมไทย)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ภูตเหลือง”

ยังไม่มีรีวิว

ภูตเหลือง (2502)