พรหมสี่หน้า

พรหมสี่หน้า (2527/1984) บัวหลวงภาพยนตร์ เสนอ... ผู้ใดหาญกล้าท้าพญายม มันผู้นั้นต้องเจอ... พรหมสี่หน้า ของ...อังคาร กฤษณะ สรพงศ์ ชาตรี สุพรรษา เนื่องภิรมย์ นาท ภูวนัย ทวนธน คำมีศรี โกวิท วัฒนกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, โสธรณ์ รุ่งเรือง, ฤทธิ์ ลือชา, ฉัตร มงคลชัย, ไกร ครรชิต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, พิภพ ภู่ภิญโญ, วิยะดา อุมารินทร์, วรารัตน์ เทพโสธร, ด.ญ.กระแต ธีระพล เชาวน์ประดิษฐ์ ดำเนินงานสร้าง นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ สุรพล กรสวัสดิ์ กำกับการแสดง พลสยามภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : พรหมสี่หน้า
Name :
ผลิตโดย : บัวหลวงภาพยนตร์
จัดจำหน่าย : พลสยามภาพยนตร์
นำแสดงโดย : สรพงศ์ ชาตรี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์
วันที่เข้าฉาย : 2527

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “พรหมสี่หน้า”

ยังไม่มีรีวิว

พรหมสี่หน้า (2527)