ปลาบู่ทอง

ปลาบู่ทอง (2527/1984) ข้อความบนใบปิด วิษณุภาพยนตร์ เสนอ สร้างใหม่ ยิ่งใหญ่กว่าเก่าหลายเท่านัก! ปลาบู่ทอง ในพระราชนิพนธ์ สุริยา ชินพันธ์ พิศมัย วิไลศักดิ์ สมภพ เบญจาธิกุล เพ็ญยุภา มณีเนตร, อัมพวัน ศิริวิไล, ปิยะรัตน์ สุขวิไล, ฉัตร มงคลชัย, ทานทัต วิภาตะโยธิน, จันทิมา, รุ่งโรจน์, ชุลี, ประวิทย์ ชาญ นาคเปลี่ยว ถ่ายภาพ วิษณุ นาคสู่สุข อำนวยการสร้าง วิเชียร วีระโชติ กำกับ

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ปลาบู่ทอง
Name :
ผลิตโดย : วิษณุภาพยนตร์
จัดจำหน่าย :
นำแสดงโดย : สุริยา ชินพันธุ์, พิศมัย วิไลศักดิ์
วันที่เข้าฉาย : 2527

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ปลาบู่ทอง”

ยังไม่มีรีวิว

ปลาบู่ทอง (2527)