บุหรงทอง

บุหรงทอง (2510/1967) ข้อความบนใบปิด รุ่ง เปลวทองภาพยนตร์ จงใจสร้างภาพยนตร์รัก หวานซึ้งตรึงจิต ระหว่างหนุ่มไทยกับสาวมาเลย์ จะให้ความชื่นใจกับท่านไปนานเท่านาน สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต ทักษิณ แจ่มผล, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, สมควร กระจ่างศาสตร์, อาคม มกรานนท์, ปรียา รุ่งเรือง, เยาวเรศ นิสากร, อัจฉราวดี เถาเสถียร, มนัส บุณยเกียรติ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สัมพันธ์, พร ไพโรจน์, ถวัลย์ คีรีวัต, ไสล พูนชัย, พูนสวัสดิ์ ธีมากร และหม่อมชั้น พวงวัน ประทีป โกมลภิส สร้างบท-กำกับการแสดง สมชาย จันทวังโส ถ่ายภาพ ชลอ สรนันท์ อำนวยการสร้าง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : บุหรงทอง
Name :
จัดจำหน่าย : จินตนาฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 14 กรกฎาคม 2510 (ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “บุหรงทอง”

ยังไม่มีรีวิว

บุหรงทอง (2510)