บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกาลใครอย่าแตะ

บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกาลใครอย่าแตะ (2536/1993) แม่บุญล้อมเอ่ยปากยกบ้านริมน้ำให้เป็นเรือนหอของบุญชูกับโมลี ขณะมานียื่นคำขาดหากทั้งสองจะแต่งงานกันก็ต้องอยู่ที่กรุงเทพฯ ดังนั้นเมื่อได้เห็นสภาพคร่ำคร่าของเรือนหอที่บุญล้อมยกให้กับบรรยากาศแม่น้ำลำคลอง มานีก็ถือโอกาสตั้งเป็นเงื่อนไขให้ทั้งสองต้องช่วยกันตกแต่งซ่อมแซมบ้านและทำให้แม่น้ำลำคลองสะอาดน่าอยู่ภายในกำหนดหนึ่งเดือน เพื่อแลกกับการที่จะได้แต่งงานกัน ทำให้บุญชูโมลีและเพื่อนๆ ต้องช่วยกันรณรงค์ให้ชาวบ้านเลิกทำแม่น้ำลำคลองสกปรก รวมทั้งติดต่อขอเปิดประตูน้ำเพื่อปล่อยน้ำไล่น้ำเสีย ทำให้ชาวบ้านเหนือประตูน้ำที่ต้องการน้ำใช้เกิดความเดือดร้อน บุญชูต้องตัดสินใจ ระหว่างความรักของตนกับความต้องการของคนหมู่มาก ขณะโมลีต้องแสดงให้มานีเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของความรักที่ตนมีต่อบุญชู

นักแสดงและทีมงาน

นฤพนธ์ ไชยยศ

เฉื่อย (มั่นคง)

จุรี โอศิริ

แม่บุญล้อม

ชาลี อินทรวิจิตร

พ่อค้าขายของชำ

กํากับการแสดง

นักเขียน

เป็นคนแรกที่รีวิว “บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกาลใครอย่าแตะ”

ยังไม่มีรีวิว