ซำเหมา

ซำเหมา (2516/1973) ข้อความบนใบปิด บางกอกสโคป เสนอ ซำเหมา ของ เพียรพร พลาดิสัย “35 ม.ม.” นำโดย ยอดชาย เมฆสุวรรณ พิศมัย วิไลศักดิ์ สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ มานพ อัศวเทพ พร้อมด้วย ด.ช.สุทธิศักดิ์, พิภพ ภู่ภิญโญ, มารศรี อิศรางกูร, พฤหัส บุญ-หลง, ชูศรี มีสมมนต์, มนัส บุณยเกียรติ, ลุงโกร่ง กางเกงแดง และผู้แสดงอีกมาก ประเสริฐ สาครเสถียร อำนวยการสร้าง ชาญณรงค์ ดำหริสกุล ดำเนินงาน “ดริน ดารากร” กำกับการแสดง โชน บุนนาค-พูลสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ อนุมาศ บุนนาค สร้างบท เศร้า...สุข...สนุกแน่! สุรินทร์ ต.ตระกูล ประสานงาน พลรักษ์ ดำหริสกุล ประชาสัมพันธ์ อัศวินภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ซำเหมา
Name :
จัดจำหน่าย : อัศวินภาพยนตร์
วันที่เข้าฉาย : 4 ธันวาคม 2516 (ฉายที่โรงภาพยนตร์แมคเคนน่า)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ซำเหมา”

ยังไม่มีรีวิว

ซำเหมา (2516)