ชะตาชีวิต

ชะตาชีวิต (2519/1976)  ข้อความบนใบปิด ยอดยรรยงภาพยนตร์ เสนอ ชะตาชีวิต 35 ม.ม.สโคป-สี-เสียง ยอดชาย เมฆสุวรรณ เพชรา เชาวราษฎร์ ครรชิต ขวัญประชา รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โสภา สถาพร สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ อนันต์ ชลวณิช กำกับการแสดง จำลอง มกนันท์ ถ่ายภาพ สุรินทร์ ยอดยรรยง อำนวยการสร้าง สุรินทร์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ชะตาชีวิต
Name :
จัดจำหน่าย : สุรินทร์ภาพยนตร์
วันที่เข้าฉาย : 13 พฤศจิกายน 2519 (ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ชะตาชีวิต”

ยังไม่มีรีวิว

ชะตาชีวิต (2519)