คุณหญิงนอกทำเนียบ

คุณหญิงนอกทำเนียบ (2517/1974) ข้อความบนใบปิด จิรายุโปรดักชั่น สร้าง จากธุลีดิน ปีนขึ้นสู่ศักดิ์สูง จะมีใครสักกี่คน ที่รู้ว่า บันไดแต่ละขั้นของฉันนั้น ถูกชโลมนองเนืองด้วยน้ำตา คุณหญิงนอกทำเนียบ ของ ทมยันตี เทคนิคสโคปเรื่องแรกของประเทศไทย กว้าง-ใหญ่-ลึก-ชัด เท่ากันหมด สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ สุทิศา พัฒนุช อนันต์ สัมมาทรัพย์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, เมตตา รุ่งรัตน์, ภูษิต อภิมันต์, มารศรี ณ บางช้าง, รุ้งจันทร์ จิตรา, ไพริน โพธิ์ไทร (ดารารับเชิญ), จำรูญ หนวดจิ๋ม, ชูศรี มีสมมนต์ ส.อาสนจินดา สร้างบท พร้อม รุ่งรังษี กำกับบท จรี อมาตยกุล-สุรัตน์ พุกกะเวส-พ.อ.กฤษฎา หิรัญอาจ ที่ปรึกษา สง่า อนันต์วิไลกิจ-อมร ตาณพิเชษฐ์ ดำเนินงาน สมทรง พันธุ์หงส์ อำนวยการสร้าง อนันต์ อินละออ ถ่ายภาพ เนรมิต กำกับการแสดง

 

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : คุณหญิงนอกทำเนียบ
Name : Khun Ying Nok Thamniap
วันที่เข้าฉาย : 21 ธันวาคม 2517 (ฉายที่โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยม)
*สร้างเป็นภาพยนตร์ 1 ครั้งดังนี้
     คุณหญิงนอกทำเนียบ (2517) นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุทิศา พัฒนุช
*สร้างเป็นละครโทรทัศน์ 4 ครั้งดังนี้
     คุณหญิงนอกทำเนียบ (2523) ช่อง 5 นำแสดงโดย อดุลย์ ดุลยรัตน์มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, วิยะดา อุมารินทร์
     คุณหญิงนอกทำเนียบ (2527) ช่อง 3 นำแสดงโดย ภิญโญ ทองเจือนันทวัน เมฆใหญ่, นันทวัน เมฆใหญ่
     คุณหญิงนอกทำเนียบ (2535) ช่อง 7 นำแสดงโดย นพพล โกมารชุนอภิรดี ภวภูตานนท์, นุสบา ปุณณกันต์
     คุณหญิงนอกทำเนียบ (2558) ช่อง 8 นำแสดงโดย พีท ทองเจือนุสบา ปุณณกันต์, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “คุณหญิงนอกทำเนียบ”

ยังไม่มีรีวิว

คุณหญิงนอกทำเนียบ (2517)