ความรักไม่มีขาย

ความรักไม่มีขาย (2520/1977) ข้อความบนใบปิด อิงค์นันท์ภาพยนตร์ เสนอ มานิตย์ อิงคนันท์ อำนวยการสร้าง ความรักไม่มีขาย ของ อรชร จากนิตยสาร บางกอก นำแสดงโดย ไพโรจน์ ใจสิงห์ อรัญญา นามวงษ์ มานพ อัศวเทพ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ พิมพา น่านรำไพ, พิภพ ภู่ภิญโญ, กฤษณะ อำนวยพร และตลก 4 สี สีเผือก, ศรีสุริยา, สีหมึก และเทพ เทียนชัย ส.อาสนจินดา กำกับการแสดงอย่างสุดฝีมือ มานิตย์ อิงคนันท์ ดำเนินงาน บุญสิทธิ์ ปญญาหลังค์ ที่ปรึกษา อิงค์นันท์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ความรักไม่มีขาย
Name :
จัดจำหน่าย : อิงค์นันท์ฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 27 สิงหาคม 2520

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ความรักไม่มีขาย”

ยังไม่มีรีวิว

ความรักไม่มีขาย (2520)