ความรักสีดำ

ความรักสีดำ (2519/1976) ข้อความบนใบปิด เทพศิลปภาพยนตร์ โดย พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที มอบความสุขสมหวัง จรรโลงหัวใจให้กับทุกท่าน ที่เคยผ่านความรัก กำลังมีความรัก และเริ่มเรียนรัก ด้วยความรักสีดำ ความรักสีดำ ของ เพชร น้ำค้าง สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์ ศิริขวัญ นันทศิริ มานพ อัศวเทพ ร่วมด้วย วิทยา สุขดำรงค์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, มารศรี อิศรางกูร, เมฆิน ลอยฟ้า, สมเกียรติ พัฒนทรัพย์, จังโก้ กล้าหาญ, ด.ช.เดชดวง อนุศาสนนันท์, สีมา วีรพงษ์, เกศรา สุนทรี, เมือง เหมราช วัชรี อรรถไกวัลวที อำนวยการสร้าง สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ ทวีพงษ์ มณีนิล แต่งเพลง พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที ลำดับภาพและกำกับการแสดง สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ความรักสีดำ
Name :
จัดจำหน่าย : สหมงคลฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 31 ธันวาคม 2519 (ฉายที่โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยม)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ความรักสีดำ”

ยังไม่มีรีวิว

ความรักสีดำ (2519)