เพลิงภูหลวง (2525/1982) ข้อความบนใบปิด สันติสุชาภาพยนตร์ โดย วิสันต์ สันติสุชา เสนอ ประกาศศักดิ์ศรีของ 2 นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ สู้กันไม่ถอย บารมีใครด้อย..จงตกนรกไป จรัล พรหมรังสี กำกับการแสดง เพลิงภูหลวง ของ ศักดิ์ สุริยา สรพงศ์ ชาตรี ทูน หิรัญทรัพย์ นาท ภูวนัย ภูมิ พัฒนายุทธ ฤทธิ์ ลือชา ไชยยัณห์ สรไกร เกชา เปลี่ยนวิถี ราชินีนักบู๊! ของโลกภาพยนตร์ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง วาสนา รสริน จันทรา ฉวีวรรณ บุญปรก, อนันต์ สัมมาทรัพย์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, ไกร ครรชิต โคลีเซี่ยมฟิล์ม จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)
กระท่อมปรีดา (2515)
กระท่อมปรีดา (2515/1972) ข้อความบนใบปิด เทพศิลป์ภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตรักสองสมัยยาวเหยียดประทับใจ กระท่อมปรีดา จากบทประพันธ์ ของ ส.อาสนจินดา 35 ม. ม.สีธรรมชาติ เสียงในฟิล์ม ระบบทัศนะโอฬาร แสงแดดอันอบอุ่นและแสงจันทร์อันอำไพ ยังสอดส่องลงไปยังกระท่อมน้อยกระจ้อยร่อยได้ฉันใด ความรักอันดื่มด่ำ บริสุทธ์ก็ย่อมเกิด-แม้ในดวงใจของคนยากได้ฉันนั้น นำโดย สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ และดาราประกอบอีกคับคั่ง ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง ฉลวย ศรีรัตนา กำกับบท และ ลำดับภาพ ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ ปง อัศวินิกุล บันทึกเสียง ธนพัฒน์ โพธิ์สว่าง อำนวยการสร้าง อนะ วงศ์สรรพ์ อุปการะ ฟัง 14 เพลงเอกทั้งลูกทุ่ง-ลูกกรุง พร้อมด้วย ลูกทุ่งหญิงฝาแฝด ละอองดาว-สกาวเดือน โคลีเซี่ยมฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ