เพลิงภูหลวง (2525/1982) ข้อความบนใบปิด สันติสุชาภาพยนตร์ โดย วิสันต์ สันติสุชา เสนอ ประกาศศักดิ์ศรีของ 2 นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ สู้กันไม่ถอย บารมีใครด้อย..จงตกนรกไป จรัล พรหมรังสี กำกับการแสดง เพลิงภูหลวง ของ ศักดิ์ สุริยา สรพงศ์ ชาตรี ทูน หิรัญทรัพย์ นาท ภูวนัย ภูมิ พัฒนายุทธ ฤทธิ์ ลือชา ไชยยัณห์ สรไกร เกชา เปลี่ยนวิถี ราชินีนักบู๊! ของโลกภาพยนตร์ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง วาสนา รสริน จันทรา ฉวีวรรณ บุญปรก, อนันต์ สัมมาทรัพย์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, ไกร ครรชิต โคลีเซี่ยมฟิล์ม จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)
คมเคียว (2517)
คมเคียว (2517/1974) ข้อความบนใบปิด สันติสุชาภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์...บู๊...รัก...ชีวิต สร้างจากนิยายยอดฮิต ในนิตยสาร “บางกอก” เขาเป็นใคร...มาจากไหน...ไม่มีใครรู้...เขาคือ...? คมเคียว จากบทประพันธ์ ของ บุษป์ บางกอก 35 ม.ม. สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต ชุมพร เทพพิทักษ์, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, โดม สิงห์โมฬี, พิมพา น่านรำไพ ดาวรุ่งดวงใหม่..อุมา ไอยทิพย์, อมรรัตน์ ขัตติยา วิสันต์ สันติสุชา อำนวยการสร้าง พร ไพโรจน์ กำกับการแสดง นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ สันติสุชาภาพยนตร์ จัดจำหน่ายทั่วประเทศ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ