แม่งู (2515)
แม่งู (2515/1972) สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ นำความแปลกใหม่มาสู่วงการภาพยนตร์ไทย ด้วยระบบ 35 ม.ม. ซีเนมาสโคป สี เสียงในฟิล์ม ทุ่มทุนสร้างกว่า 3 ล้านบาท เพื่อเกียรติประวัติในผลงานมาตรฐานโลก ฟัง 6 เพลงเอก แม่งู ขอสร้างความระทึกใจให้แก่ท่าน ด้วยบทบาท..ของ.. ไชยา สุริยัน อรัญญา นามวงษ์ ตื่นเต้น เซ็กซี่ รักหวานชื่น ด้วยผู้แสดงชั้นหนึ่ง เมตตา รุ่งรัตน์, อรสา อิศรางกูร, ปริม ประภาพร, อภิญญา วีระขจร, ศรีสละ ทองธารา, รุจน์ รณภพ, อนุชา รัตนมาลย์, ไกร ครรชิต, สุวิน สว่างรัตน์, สุรชาติ ไตรโภค, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, รุ่ง, ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร, สีเทา, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร ขอแนะนำดาวรุ่งดวงใหม่ ศศิมา สิงห์ศิริ, ภูมิ พัฒนายุทธ, หนึ่งนุช พุทธพร สนั่น จรัสศิลป์ กำกับการแสดง สานิตย์ รุจิรัตน์ตระกูล ถ่ายภาพ เจริญ พูนวรลักษณ์ อำนวยการสร้าง ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย
ลูกกบ (2512)
ลูกกบ (2512/1969) ข้อความบนใบปิด เสน่ห์น้อยภาพยนตร์ เสนอ ลูกกบ ของ เสน่ห์ โกมารชุน ละครวิทยุคณะ รุ่งฤดี เกชา เปลี่ยนวิถี พบ โสภา สถาพร พร้อมด้วย แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, วิน วิษณุรักษ์, เมืองเริง ปัทมินทร์, กันทิมา ดาราพันธ์, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, เสน่ห์ โกมารชุน, ขุนแผน-ถนอม, สีเทา, ศรีไพร ใจพระ, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ดาวน้อย ดวงใหญ่, ล้อต๊อก, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, ขอแนะนำดาวยั่ว หยาดรุ้ง ระพี สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย เสนีย์ โกมารชุน อำนวยการสร้าง สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ แดง กำกับการแสดง
เดชนางพราย (2512)
เดชนางพราย (2512/1969) ข้อความบนใบปิด เพชรมงกุฎภาพยนตร์ เสนอ เดชนางพราย ของ กุลธาดา นำโดย แมน ธีระพล ศศิธร เพชรรุ่ง คับคั่งด้วยดาราชั้นนำ วิน วิษณูรักษ์, กมลพันธ์, อัจฉรา, อุไรวรรณ จันทร์ทิพย์, น้ำเพชร, พีระ, จุ๋มจิ๋ม, ทศ, ล้อต๊อก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ปราณีต คุ้มเดช พร้อมด้วยดาราเกียรติยศ... สถาปัตย์-ปรีดา-ทัดเทพ-ธนากร เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ กำกับ เพชร มงกุฎ อำนวยการสร้าง กมลพันธ์ สันติธาดา ดำเนินงานสร้าง สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
จอมคน (2512)

จอมคน (2512/1969) หลังจากหันหลังให้ท่าชนะไปเกือบ 20 ปี เทิด โยทัย ได้กลับมาสู่บ้านเกิดอีกครั้งพร้อมกับความจริงที่ว่าตอนนี้ท่าชนะกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปเสียแล้ว เพราะอิทธิพลมืดของหมื่นพันธ์ ที่คอยบงการชีวิตและปล้นฆ่าทุกคนในท่าชนะเพื่อผลประโยชน์ของตน ด้วยรักในความยุติธรรม เทิดจึงขออาสาลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจมืดของหมื่นพันธ์

ขุนตาล (2512)
ขุนตาล (2512/1969) ข้อความบนใบปิด พัฒนาการภาพยนตร์ สร้างให้ เยี่ยมจริง มโหฬารที่สุด ขุนตาล ของ ส.อาสนจินดา 3 พระเอก ลือชัย นฤนาท โคจรมาพบ สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ พบ ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ ชนะ ศรีอุบล พบ ศศิธร เพชรรุ่ง พร้อมด้วยดาราชั้นนำ วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สิงห์ มิลินทราศัย, สุวิน สว่างรัตน์, ส.อาสนจินดา, ปริม ประภาพร, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, เทอด ดาวไท ขอแนะนำสุภาพบุรุษคนใหม่ ไซมอน ปอล วิเชียร วีระโชติ ถ่ายภาพ ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง ฉลวย ศรีรัตนา ลำดับภาพ วิไล นาคสู่สุข อำนวยการสร้าง สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
คุณหนู (2511)
คุณหนู (2511/1968) ข้อความบนใบปิด มีชัยภาพยนตร์ เสนอ ยอดภาพยนตร์ประทับจิต จากชีวิตจริงที่แสนประทับใจ คุณหนู ของ จำลักษณ์ นำโดย สมบัติ เมทะนี โสภา สถาพร ชนะ ศรีอุบล, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, น้ำเงิน บุญหนัก, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ปราณีต คุ้มเดช, สมาน, สีเทา สมควร กระจ่างศาสตร์ กำกับการแสดง เทวินทร์ สุขศิลา ถ่ายภาพ ชัช อักษร สร้างบท สนั่น จรัสศิลป์ ลำดับภาพ มีชัย จักราช ดำเนินงานสร้าง สุวรรณา สีจันทรางกูร อำนวยการสร้าง
7 ป่าช้า (2511)
7 ป่าช้า (2511/1968) ข้อความบนใบปิด สุริยนโปรดักชั่น เสนอ... ใหญ่ยิ่งกว่า ผี! ทั้งหลาย หวาดเสียว สยดสยอง เฮฮากว่าใครๆ 7 ป่าช้า นำโดย ดาราใหญ่ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ วิน วิษณุรักษ์ ศิริมา, ประมินทร์ จารุจารีต, ถวัลย์ คีรีวัต, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, เทียนชัย, เมืองเริง ปัทมินทร์, ทศ, ยอดลักษณ์, พีระ, พิภพ ภู่ภิญโญ, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ดาวน้อย ดวงใหญ่, สีเทา, ทองฮะ, แป๊ะอ้วน, บังเละ, เปลวใจ หทัยทิพย์, ก๊กเฮง, ยรรยงค์, ทอมมี่ และผู้แสดงสมทบนับร้อย พร้อมด้วยดาราผี ปรียา รุ่งเรือง ชาณีย์ ยอดชัย มานี มณีวรรณ, อุไรวรรณ จันทร์ทิพย์, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, ปราณีต คุ้มเดช ขอเสนอเทพี 7 ตำแหน่ง ขวัญใจวัยรุ่นคนใหม่ อัจฉรา อัจฉราวรรณ สุริยน ดวงทองดี อำนวยการสร้าง นิวัติ ศิลปสมศักดิ์ ถ่ายภาพ เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชนะ กำกับการแสดง สว่าง บุญกาญจน์ ผู้จัดการธุรกิจ สนั่นศิลปภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
เดชผีดิบ (2511)
เดชผีดิบ (2511/1968) ข้อความบนใบปิด วชิราภาพยนตร์ เสนอ หนังผีชั้นเยี่ยมโดย 2 ดาราผี ปรียา รุ่งเรือง-ชาณีย์ ยอดชัย สั่นประสาท หวาดเสียว สนุกสุดยอด ด้วยการต่อสู้ระหว่างยอดผีดิบกับนักวิทยาศาสตร์ สมบัติ เมทะนี เนาวรัตน์ วัชรา นาฏ นดา ดาวโป๊ และดาวตลกยกทีมจี้เส้นครั้งมโหฬาร เดชผีดิบ เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชนะ กำกับการแสดง อุไร วชิรานนท์ อำนวยการสร้าง ปานเทพ กุยโกมุท-นิวัติ ศิลปสมศักดิ์ ถ่ายภาพ สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
ลาวแพน (2511)
ลาวแพน (2511/1968) ข้อความบนใบปิด โปรดเก็บน้ำตาของท่าน ไว้ให้กับ... ภาพยนตร์ฟิล์มสยาม เสนอ 7 ตุ๊กตาทองใน ลาวแพน ของ วิจิตร สุวรรณสันต์ สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต เมตตา รุ่งรัตน์ น้ำเงิน บุญหนัก, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, รุจิรา-มารศรี อิศรางกูร, วิน วิษณุรักษ์, จุรีรัตน์, สุวิน สว่างรัตน์, เมืองเริง ปัทมินทร์, ทองฮะ, หม่อมชั้น พวงวัน, ยรรยงค์, นิดหน่อย ประสพ ปิ่นน้อย กำกับการแสดง กวี คงกระพัน ถ่ายภาพ ประสพ ปิ่นน้อย-มานพ มิ่งขวัญ อำนวยการสร้าง สนั่นศิลป์ จัดจำหน่าย
แสนพยศ (2511)

แสนพยศ (2511/1968) ข้อความบนใบปิด ยอดสวย ยอดซน ยอดแก่น ต้อง.. แสนพยศ มธุรส (ประพันธ์เรื่อง) มิตร ชัยบัญชา พบรองนางสาวไทย อรัญญา นามวงษ์ ร่วมด้วย ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง, ฤทธี นฤบาล, เยาวเรศ นิสากร, ปริม ประภาพร, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, ชนินทร์, กัณฑรีย์ นาคประภา, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ประมินทร์ จารุจารีต, เชาว์ แคล่วคล่อง, วิชิต ไวงาน, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, มาเรีย เกตุเลขา, อัจฉรา, พีระ, ประเสริฐ, แป้น, พิศ, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, แป๊ะอ้วน, ดาวน้อย ดวงใหญ่, หม่อมชั้น พวงวัน, ทองถม, ชื้นแฉะ, ขวัญ สุวรรณ พันคำ กำกับการแสดง ปราณี จันทร อำนวยการสร้าง ไพรัช สังวริบุตร ถ่ายภาพ สมาน คัมภีร์ ดำเนินงาน ภูมิ ภูวดล สร้างบท สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

 
นางครวญ (2511)
นางครวญ (2511/1968) ข้อความบนใบปิด สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ เสนอ นิยายรักรันทดของหญิงสาว ผู้ต้องผจญเคราะห์กรรมด้วย ความขมขื่นและชื่นชีวิต... จากละครวิทยุประจำครัวเรือน คณะเสนีย์ บุษปะเกศ นางครวญ ของ จำลักษณ์ สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์ ปรียา รุ่งเรือง, เมตตา รุ่งรัตน์, โยธิน เทวราช, ฑัต เอกฑัต, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, มาลี เวชประเสริฐ, สรยุทธ นิยมพงษ์ และ ทองฮะ นำแสดง ขอแนะนำดาวยั่วคนใหม่ เธอคือ นวลปรางค์ อุไรศรี บรรจง ศรีสวัสดิ์ อำนวยการสร้าง แสง สุทธินันท์ ถ่ายภาพ สนั่น จรัศศิลป์ กำกับการแสดง สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
ล่าพยาบาท (2510)
ล่าพยาบาท (2510/1967) วิวัฒน์ (ทักษิณ แจ่มผล) ซึ่งลักลอกทำธุรกิจค้าปืนเถื่อนรู้ข่าวว่า ร้อยตำรวจโทเคน คมราช (สมบัติ เมทะนี) ถูกเรียกตัวเข้ามากองปราบ ก็เดาได้ทันทีว่า เคนจะต้องมาตามล่าเสือจอม (สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช) สมุนเอกของวิวัฒน์ วิวัฒน์จึงสั่งให้ลูกน้องไปดักยิงเคนที่สถานีรถไฟบางซื่อ ในขบวนรถไฟที่เคนเดินทางมานั้น ก็มี นิดา นิลาภา (พิศมัย วิไลศักดิ์) ร่วมขบวนมาด้วย แต่ทั้งสองยังไม่รู้จักกัน นิดาเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อจะไปทำงานกับพี่สาวคือ นวลน้อย (แก่นใจ มีนะกนิษฐ์) ซึ่งเป็นเมียของวิวัฒน์ เมื่อเคนลงจากรถไฟ มือปืนก็จะยิงเคน แต่นิดาเหลือบไปเห็นก่อน จึงร้องบอกและเหวี่ยงกระเป๋าใส่มือปืน กระสุนจึงพลาดไป เคนขอบใจนิดาและก็แยกย้ายกันไป ที่ท่าเรือคลองเตย เคนกับตำรวจจับกุมเสือจอมได้สำเร็จ วิวัฒน์จึงพานวลน้อยและนิดาหลบไปอยู่ที่อื่นก่อน ฝ่ายแม่นิ่ม (มารศรี อิศรางกูร) ซึ่งเป็นแม่ของนิดาก็เป็นห่วงนิดา จึงบอกให้ นนท์ (เสกสรร สัตยา) ซึ่งเป็นน้องชายนิดาไปเยี่ยมพี่สาว แต่นนท์ก็ถูกผู้ใหญ่เฉี่ยว (ถวัลย์ คีรีวัฒน์) กุมตัวไว้ใช้แรงงานโทษฐานไปแอบดูโฉม (ปริม ประภาพร) ลูกสาวอาบน้ำ ส่วนหลังฉากของผู้ใหญ่เฉี่ยวนั้นก็คือ ผลิตปืนเถื่อนขาย เมื่อเสือจอมถูกจับก็ทำให้วิวัฒน์เงินขาดมือเพราะไม่มีคนประสานงานเรื่องขายอาวุธปืนเถื่อนให้ จึงวางแผนกับนวลน้อยหวังจะเอานิดามาเป็นเมียอีกคน ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้นิดาหาเงินให้ใช้เพราะนิดากำลังเป็นนักร้องที่โด่งดัง แต่คืนที่วิวัฒน์ปลุกปล้ำนิดานั้น นิดาฮึดสู้สุดฤทธิ์และใช้ปืนยิงวิวัฒน์ล้มลง นิดาตกใจคิดว่า วิวัฒน์ตายแล้ว จึงวิ่งหนีออกจากบ้าน ก็พอดีพบกับเคน เคนจึงพานิดาไปมอบตัวกับตำรวจ
นางไม้ (2508)
นางไม้ (2508/1965) ข้อความบนใบปิด สนั่นศิลปภาพยนตร์ ทุ่มเงินล้าน สร้าง นางไม้ ของ...ประพันธกรตุ๊กตาทองพระราชทาน รพีพร สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต เมตตา รุ่งรัตน์ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ร่วมด้วย พร ไพโรจน์, อภิญญา วีระขจร, โยธิน เทวราช, จุรีรัตน์, เยาวเรศ นิสากร, มาลี เวชประเสริฐ, หม่อมชั้น พวงวัน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สิงห์ มิลินทราศัย, สุวิน สว่างรัตน์, ไสล พูนชัย,พูนสวัสดิ์ ธีมากร, จรูญ สินธุเศรษฐ์, สัมพันธ์, อบ บุญติด ฯลฯ สนั่น จรัสศิลป์ อำนวยการสร้าง สมชาย จันทวังโส ถ่ายภาพ ประทีป โกมลภิส กำกับการแสดง
ถิ่นผู้ดี (2508)
ถิ่นผู้ดี (2508/1965) ข้อความบนใบปิด สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ สนั่น จรัสศิลป์ อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ ปรียา รุ่งเรือง เยาวเรศ นิสากร พรทิพย์ภา นำ ร่วมด้วย สุวิน สว่างรัตน์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, มาลี เวชประเสริฐ, ม.ร.ว.ประสิทธิศักดิ์ สิงหรา, หม่อมชั้น พวงวัน ถิ่นผู้ดี ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ประพันธ์เรื่อง สมชาย จันทวังโส ถ่ายภาพ
กลางดงเสือ (2506)

กลางดงเสือ (2506/1963) กลางดงเสือ เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2506 สร้างจากบทประพันธ์ของพนมเทียน กำกับการแสดงโดย สนั่น จรัสศิลป์ ผู้จัดการทั่วไปโดย ประสพ ปิ่นน้อย และถ่ายภาพโดย สมชาย จันทวังโส ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการรวมนักแสดงตุ๊กตาทองยอดเยี่ยมถึง 5 คน

นางกระต่ายป่า (2506)
นางกระต่ายป่า (2506/1963) ข้อความบนใบปิด สนั่นศิลปภาพยนตร์ เสนอ นางกระต่ายป่า จากบทประพันธ์ ของ ก้อง อินทรกำจร นำแสดงโดย ชนะ ศรีอุบล เมตตา รุ่งรัตน์ วิไลวรรณ วัฒนพานิช ปรียา รุ่งเรือง พร้อมด้วย จรัสศรี สายะศิลปี, พรทิพย์พา, ถวัลย์ คีรีวัต, สุวิน สว่างรัตน์, สุรชาติ ไตรโภค, บุญรอด, เพชร, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์, ไพโรจน์, ล้อต๊อก,สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, หม่อมชั้น พวงวัน, สีเทา, ล้อต๊อกน้อย, ทศ, มารศรี อิศรางกูร และสองดาราเกียรติยศผู้ยิ่งใหญ่ ส.อาสนจินดา, ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร สนั่น จรัสศิลป์ อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง สมชาย จันทวังโส ถ่ายภาพ

หน้าที่