3 นัด

3 นัด (2520/1977) ข้อความบนใบปิด ส.วันดีภาพยนตร์ เสนอ มันเกิดมาไม่มีชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มันต้องตายด้วย มือกู! 3 นัด นาท ภูวนัย อุเทน บุญยงค์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ พบ 2 นางเอกยอดนิยมเป็นครั้งแรก ภาวนา ชนะจิต นัยนา ชีวานันท์ ทักษิณ แจ่มผล, อุมา ไอยทิพย์, ภูมิ พัฒนายุทธ, รอง เค้ามูลคดี, ล้อต๊อก, มารศรี อิศรางกูร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, นที บุนนาค, เสถียร ธรรมเจริญ เสนีย์ โกมารชุน กำกับการแสดง สง่า เสริมสุขวันดี อำนวยการสร้าง พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ พัฒน์ ยันตรศรี อุปการะ ธวัชชัย ชัยสวัสดิถานนท์ ดำเนินงานสร้าง สมศักดิ์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : 3 นัด
Name :
จัดจำหน่าย : สมศักดิ์ฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 2520

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “3 นัด”

ยังไม่มีรีวิว

3 นัด (2520)