ข้าวก้นบาตร

ข้าวก้นบาตร (2520/1977) ข้อความบนใบปิด ปฏิมาภาพยนตร์ เสนอ ชีวิตการต่อสู้ของลูกผู้ชาย ผู้เติบโตจาก... ข้าวก้นบาตร บทประพันธ์ของ สันทนีย์ หิริโอตัปปะ สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ ช่อเพชร ชัยเนตร สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ถวัลย์ คีรีวัต, รุจิรา อิศรางกูร, ชูศรี มีสมมนต์, มาลี เวชประเสริฐ, รอง เค้ามูลคดี, ทองฮะ, ด.ช.ปู, กรดา, ด.ช.เอ๋, เด่น, ปรีชา และผู้แสดงประกอบคับคั่ง สุภาพ ประจวบเหมาะ อำนวยการสร้าง แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ข้าวก้นบาตร
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 29 กรกฎาคม 2520

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ข้าวก้นบาตร”

ยังไม่มีรีวิว

ข้าวก้นบาตร (2520)