๗๗๗ นะชาลีติ

256295 นาทีทั่วไป

๗๗๗ นะชาลีติ (2562/2019) เรื่องราวของ ป๊อบ (โชตณภร บวรมหาบุญบารมี) ที่ได้ตั้งจิตอธิฐาน จะมอบพระสีวลี ให้วัดทั่วประเทศไทย หลังจากเสร็จพิธีสมโภช ชาย (สุทธา ทวีศรีธนโชค) และมี้นิล (ชญาธร เจริญฤทธิ์) ข้องใจเหตุใดที่ทําให้ป๊อบจึงมุ่งมั่นที่จะทําโครงการถวายพระสีวลีนี้ ป๊อบจึงเล่าเรื่องอดีตชาติ 4 ชาติกําเนิด ก่อนมาเกิดเป็นพระสีวลี

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “๗๗๗ นะชาลีติ”

ยังไม่มีรีวิว