โซ่เกียรติยศ

2518

โซ่เกียรติยศ (2518/1975) ข้อความบนใบปิด สิ่งที่ทุกคนรอ...ปรากฏแล้ว... บริษัทไทยสากลธุรกิจจำกัด โซ่เกียรติยศ THE INFIDELITY ของ “แมน สุปิติ” สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช พร้อมด้วย อดุลย์ ดุลยรัตน์, ลักษณ์ อภิชาติ, พฤหัส บุญหลง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชูศรี มีสมมนต์ 2 ดาราจอแก้ว ชูชัย ชัชฎา และ เสาวลักษณ์ หวังชนะ ด.ช.ปรีชา เกิดกำแพง, ด.ญ.เพชรไพลิน นิมิวัฒนา และดาราเกียรติยศ นงลักษณ์ โรจนพรรณ ชาลี อินทรวิจิตร กำกับการแสดง ส.อาสนจินดา สร้างบท โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ เลิศ เศรษฐมงคล ดำเนินงานสร้าง บริษัทไทยสากลธุรกิจจำกัด จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : โซ่เกียรติยศ
Name : THE INFIDELITY
ผลิตโดย/จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 31 พฤษภาคม 2518

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “โซ่เกียรติยศ”

ยังไม่มีรีวิว

โซ่เกียรติยศ (2518)