แว่วเสียงลมรัก

แว่วเสียงลมรัก (2517/1974) ข้อความบนใบปิด สุริยะเทพภาพยนตร์ โดย ไถง สุวรรณทัต ภาพยนตร์ชีวิตรัก รอยรักเหมือนรอยเรือที่แยกน้ำ แว่วเสียงลมรัก จากเรื่องเดิม พระจันทร์ร้องไห้ ของ จำลักษณ์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ เพชรา เชาวราษฎร์ พนม นพพร, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, เมตตา รุ่งรัตน์, คมน์ อรรฆเดช, กันทิมา ดาราพันธ์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, โกร่ง กางเกงแดง, จรูณ สินธุเศรษฐ์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต และดาราสมทบอีกมากมาย สมวงษ์ สุวรรณทัต อำนวยการสร้าง อัศนีย์ สุวรรณทัต ถ่ายภาพ ภรณี สุวรรณทัต กำกับการแสดง สุริยะเทพภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : แว่วเสียงลมรัก
Name :
ผลิตโดย/จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 1 กุมภาพันธ์ 2517 (ฉายที่โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยม)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “แว่วเสียงลมรัก”

ยังไม่มีรีวิว

แว่วเสียงลมรัก (2517)