เลือดทมิฬ

เลือดทมิฬ (2522/1979) ข้อความบนใบปิด ความเหี้ยมไม่ยั้งมือ ความโหดนรกเบือน กลายเป็นความเถื่อนฝังใจ ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งชีวิต ดีที่สุดแห่งภาพยนตร์ เลือดทมิฬ พิศาล อัครเศรณี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ วิฑูรย์ กรุณา ลักษณ์ อภิชาติ มานพ อัศวเทพ, ส.อาสนจินดา, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, พิภพ ภู่ภิญโญ, นภาพร หงสกุล, สิริวัฒน์ คงคาเขตร, ศรีสุดา, จำรักษ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, แวว พิศาล อัครเศรณี กำกับการแสดง บริษัทเอแพ็กซ์โปรดักชั่นจำกัด นันทา ตันสัจจา อำนวยการสร้าง(ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “เลือดทมิฬ”

ยังไม่มีรีวิว