เพื่อเธอที่รัก

เพื่อเธอที่รัก (2518/1975) ข้อความบนใบปิด นานาภาพยนตร์ เสนอ เพื่อเธอที่รัก ของ สุริยะ 35 ม.ม.ในระบบเดอะเนชั่นแนลสโคป อรัญญา นามวงษ์ นิรุตตติ์ ศิริจรรยา สุทิศา พัฒนุช สายัณห์ จันทรวิบูลย์ กันทิมา ดาราพันธ์, อัศวิน คณาวิน, ส.อาสนจินดา, ประมินทร์ จารุจารีต, สุพรรณ บูรณพิมพ์, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, วิภาวดี ตรียะกุล, จอมใจ จรินทร์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, มนัส บุณยเกียรติ, ด.ช.ปรีชา คงเขียว, ศรีสุริยา, เทพ เทียนชัย จันทรา เมธากุล อำนวยการสร้าง สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ พิพัฒน์ พยัคฆะ-มนู วรรณายก ผู้ช่วยถ่ายภาพ สุระ นานา กำกับการแสดง สันติสุชาภาพยนตร์ จัดจำหน่ายทั่วประเทศ

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : เพื่อเธอที่รัก
Name :
ผลิตโดย : นานาภาพยนตร์
จัดจำหน่าย : สันติสุชาภาพยนตร์
วันที่เข้าฉาย : 2518

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “เพื่อเธอที่รัก”

ยังไม่มีรีวิว

เพื่อเธอที่รัก (2518)