เกิดเป็นชาย

เกิดเป็นชาย (2512/1969) ข้อความบนใบปิด เบญจมิตรภาพยนตร์ เสนอ เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก เกิดเป็นชายยิ่งยากกว่าหลายเท่า เกิดเป็นชาย ของ ภูธัย กันชน จากนิตยสาร ดรุณี นำโดย สมบัติ เมทะนี โสภา สถาพร ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ ชุมพร เทพพิทักษ์, แก่นใจ มีนะนิษฐ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ปริญญา ลีละศร กำกับการแสดง กุลนฑี อำนวยการสร้าง ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : เกิดเป็นชาย
Name :
จัดจำหน่าย : ร่วมใจฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 6 มีนาคม 2512 (ฉายที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “เกิดเป็นชาย”

ยังไม่มีรีวิว

เกิดเป็นชาย (2512)