อาอี๊

อาอี๊ (2523/1980) ข้อความบนใบปิด เอเพ็กซ์ภาพยนตร์ เสนอ ดินสะเทือนถึงฟ้า ฟ้าสะเทือนถึงอินทร์และพรหม ยิ่งใหญ่ใดสม พระคุณน้ำนมแม่ท่วมใจ อาอี๊ ของ เอิบ กันตถาวร ผลงานชิ้นแรกของ วีระ ลิมปะพันธุ์ สรพงศ์ ชาตรี วาสนา สิทธิเวช เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ เศรษฐา ศิระฉายา อัญชลี ชัยศิริ กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ส.อาสนจินดา, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, สีเทา, ชินดิษฐ์ บุนนาค, เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์ ขอแนะนำ อรพรรณ เจนการค้า, ด.ญ.หมวย สมจินต์ ธรรมทัต กำกับการแสดง *เกร็ด -ใบปิดวาดโดย ทองดี -เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องนี้ #ThaiMoviePosters

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “อาอี๊”

ยังไม่มีรีวิว