อาญารัก

อาญารัก (2510/1967) ข้อความบนใบปิด เสรีภาพยนตร์ เสนอ... ภาพยนตร์ชีวิตรักสามเส้า-สามรส-สามแบบ-สองยุค-สองสมัย! อาญารัก บทประพันธ์ของ...สำเนาว์ หิริโอตัปปะ นำโดย มิตร ชัยบัญชา พิศมัย วิไลศักดิ์ 2 ดาราทองปีแรก ร่วมด้วย อมรา อัศวนนท์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจย์ รณภพ, เชาว์ แคล่วคล่อง, มาลี เวชประเสริฐ, ปันใจ นาควัฒนา, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, ชูศรี มีสมมนต์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สมพงษ์ พงษ์มิตร, จุมพล, สาหัส บุญหลง, ปราณีต คุ้มเดช, มาเรีย เกตุเลขา, เทิ่ง สติเฟื่อง, สมบูรณ์ นิตยา พงษ์มิตร ดำเนินงาน ปราโมทย์ เสรีเชษฐ์พงษ์ อำนวยการสร้าง แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ ช.แสงเพ็ญ สร้างบท สาหัส บุญหลง กำกับการแสดง

นักแสดงและทีมงาน

กํากับการแสดง

ช่างภาพ

โปรดักชั่น

นิตยา พงษ์มิตร

ดำเนินงานสร้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : อาญารัก
Name :
ผลิตโดย :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 9 มิถุนายน 2510
*สร้างเป็นละครโทรทัศน์ 3 ครั้ง พ.ศ. 2526, 2543, 2556
     อาญารัก (2526) ช่อง 3 นำแสดงโดย นาท ภูวนัย, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์
     อาญารัก (2543) ช่อง 3 นำแสดงโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จินตหรา สุขพัฒน์, กมลชนก โกมลฐิติ, จริยา แอนโฟเน่
     อาญารัก (2556) ช่อง 7 นำแสดงโดย อานัส ฬาพานิช, จีรนันทน์ มโนแจ่ม, นุสบา วานิชอังกูร, มรกต กิตติสาระ

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “อาญารัก”

ยังไม่มีรีวิว

อาญารัก (2510)