ห้าวเล็กๆ

ห้าว..เล็กๆ (2532/1989) ภัทร (อนันต์ บุนนาค) เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพพร้อมจ็อบลิงเพื่อนซี้ ที่สถานีรถไฟจ็อบทำเหตุชัดขาตอง (สุนิสา สุขบุญสังข์) จนเกิอบหกล้มและมีเรื่องชกต่อยกับภัทร เพราะความเข้าใจผิด ภัทเดินทางต่อมาพักกับเพื่อนพ่อที่กรุงเทพ เมื่อตองกลับมาพบว่าห้องถูกรื้อกระจายโดยจ็อบ และเรื่องยุ่งกว่านั้น คือรู้ว่าภัทรคือลูกของเพื่อนพ่อที่มาอาศัยอยู่ด้วย...

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “ห้าวเล็กๆ”

ยังไม่มีรีวิว