สิงห์สันติภาพ

สิงห์สันติภาพ (2509/1966) ข้อความบนใบปิด หนังบู๊ต้องดู ลือชัย หนังใหญ่ต้อง...นฤชาภาพยนตร์ สิงห์สันติภาพ ของ ส.เนาวราช ลือชัย นฤนาท โสภา สถาพร เมตตา รุ่งรัตน์ ทม วิศวชาติ เชาว์ แคล่วคล่อง, อัญชนา วงศ์เกษม, สุดเฉลียว เกตุผล, สาหัส บุญหลง, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ทานทัต วิภาตะโยธิน, สมพล กงสุวรรณ, ชูเตี้ย, บู๊ วิบูลย์นันท์, ทูล, เทียว ธารา, ทศ วงศ์งาม, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, พูนสวัสดิ์ ธีมากร ประกอบ แก้วประเสริฐ กำกับการแสดง สานิต-สล้าง ศราภัย ถ่ายภาพ นฤชา จิตรีขันธ์ อำนวยการสร้าง โชติมา จิตรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : สิงห์สันติภาพ
Name :
ผลิตโดย : นฤชาภาพยนตร์
วันที่เข้าฉาย : 29 พฤศจิกายน 2509 (ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “สิงห์สันติภาพ”

ยังไม่มีรีวิว

สิงห์สันติภาพ (2509)