สิงห์สองแผ่นดิน

สิงห์สองแผ่นดิน (2510/1967) ข้อความบนใบปิด สุริยันภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ ใหญ่เยี่ยมดัวยฝีมือสร้าง 2 ดาราเอกเชือดกันถึงใจทั้งบู๊..ชีวิต สิงห์สองแผ่นดิน ไชยา สุริยัน พบ เสกสรร สัตยา ภาวนา ชนะจิต พร้อมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์, แมน ธีระพล, ชาณีย์ ยอดชัย, อบ บุญติด, สุวิน สว่างรัตน์, ประกอบ, โยธิน เทวราช, ไสล พูนชัย, ทานทัต วิภาตะโยธิน, เมืองเริง ปัทมินทร์, สัมพันธ์, พร ไพโรจน์, รุ่ง เมืองราช, หม่อมชั้น พวงวัน ขอแนะนำ ขอใจ ฤทัยประชา, ก้อง กังสดาร เทียบรัตน์ คทธาคนี อำนวยการสร้าง พรรณสุริยา สร้างบท กันตัน กำกับการแสดง สว่าง บุญกาญจน์, วัลลภ สมิตวนันท์, เชษฐ์ วาทิน ฝ่ายธุรกิจ ลิขิต กฤษณมิตร, สุพงษ์, พินิจ ถ่ายภาพ พันคำภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : สิงห์สองแผ่นดิน
Name :
จัดจำหน่าย : พันคำภาพยนตร์
วันที่เข้าฉาย : 23 มิถุนายน 2510

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “สิงห์สองแผ่นดิน”

ยังไม่มีรีวิว

สิงห์สองแผ่นดิน (2510)