สายใจ

สายใจ (2512/1969) ข้อความบนใบปิด อินทรวิจิตรภาพยนตร์ ผู้สร้างภาพยนตร์เงินล้าน จั๊กจั่น ไอ้หนึ่ง นำโดย พิศมัย วิไลศักดิ์ สมบัติ เมทะนี อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, รุจิรา อิศรางกูร, มนัส บุณยเกียรติ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ขอแนะนำ เกียรติ สรัคคานนท์, ดรุณี ชื่นสกุล สายใจ บทประพันธ์ ของ ลักษณาวดี ศรินทิพย์ ศิริวรรณ-สมพงษ์ วงศ์รักไทย อำนวยการสร้าง ศานิต รุจิรัตน์ตระกูล ถ่ายภาพ ชาลี อินทรวิจิตร กำกับการแสดง เสรีภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : สายใจ
Name :
จัดจำหน่าย : เสรีภาพยนตร์
วันที่เข้าฉาย : 18 เมษายน 2512 (ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “สายใจ”

ยังไม่มีรีวิว

สายใจ (2512)