สาปสวาท

สาปสวาท (2511/1968) ข้อความบนใบปิด นพรัตน์ภาพยนตร์... ผู้สร้าง...ปิ่นรัก-รักเอย-น้ำอ้อย เป็นภาพยนตร์ชีวิตรัก คาดแค้นด้วยน้ำตา ของหญิงสาวคนหนึ่งที่อาภัพด้วย...แรงสวาท สาปสวาท บทประพันธ์ ของ กัญญ์ชลา นำโดย 3 ดาราใหญ่ พิศมัย วิไลศักดิ์ สมบัติ เมทะนี อมรา อัศวนนท์ ร่วมด้วย อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิต, ฤทธี นฤบาล, เยาวเรศ นิสากร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บุษกร สาครรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ชฎาพร วชิรปราณี, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, มาลี เวชประเสริฐ, ชูศรี มีสมมนต์ และ หม่อมชั้น พวงวัน เนรมิต กำกับการแสดง อนันต์ อินละออ ถ่ายภาพ นพรัตน์ ศศิวิมลรักษ์ อำนวยการสร้าง แก้วฟ้า แสดงเป็นละครวิทยุ จินตนาฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : สาปสวาท
Name :
จัดจำหน่าย : จินตนาฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 24 ธันวาคม 2511

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “สาปสวาท”

ยังไม่มีรีวิว

สาปสวาท (2511)