สมิงลาทุ่ง

สมิงลาทุ่ง (2494/1951) จากบทประพันธ์ของ ส. อาสนจินดา รักอย่างหยดย้อยอ่อนหวาน ดุเดือดด้วยการต่อสู้ เรื่องของเลือดและน้ำตา ฯลฯ (ที่มา: นิตยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน พ.ศ. 2494) ..... ขึ้นชื่อว่า "เสือ" จะยอมให้นักเลงลบลายง่ายๆ ไม่ได้ จะต้องแลกกันด้วยเกียรติ์และชีวิต!.. "สมิงลาทุ่ง" เปนเรื่องประเภทนี้ และประกอบไปด้วยรักสะเทือนใจ... "สมิงลาทุ่ง" เปนภาพยนตร์สีธรรมชาติสวยสดอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่อยู่แนวหลังใครในเรื่อง "บู๊" ประเภทเดียวกัน ฯลฯ ..... (ที่มา: นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤศจิกายน พ.ศ. 2494)

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “สมิงลาทุ่ง”

ยังไม่มีรีวิว