สมิงจ้าวท่า

สมิงจ้าวท่า (2512/1969) ข้อความบนใบปิด พิษณุภาพยนตร์ เสนอความโอฬารของภาพยนตร์มาตรฐานโลก ใช้เวลาสร้าง 2 ปี สมิงจ้าวท่า KID BLACKJACK ของ เพชร สถาบัน ในระบบ 35 ม.ม.ซูเปอร์เทคนิคสโคป สีอิสต์แมน เสียงในฟิล์ม มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ โสภา สถาพร อดุลย์ ดุลยรัตน์ ขอแนะนำ ชัยยุทธ เวชยันตร์ เป็น “ดอน โพธิ์ไทร” รุ่นทีนเอจ ชุมพร เทพพิทักษ์, กิ่งดาว ดารณี, ประภาศรี เทพรักษา, พฤหัส บุญหลง, วิน วิษณุรักษ์, เยาวเรศ นิสากร, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, โยธิน เทวราช, จรรยา สดแจ่มศรี และดาราชั้นแนวหน้าร่วมแสดงอีกคับคั่ง ถ่ายภาพโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้างโดย เผด็จ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดงโดย วิจารณ์ ภักดีวิจิตร ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : สมิงจ้าวท่า
Name : KID BLACKJACK
ผลิตโดย : พิษณุภาพยนตร์
จัดจำหน่าย : ร่วมใจฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 14 กุมภาพันธ์ 2512 (ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “สมิงจ้าวท่า”

ยังไม่มีรีวิว

สมิงจ้าวท่า (2512)