วิญญาณโลกีย์

วิญญาณโลกีย์ (2518/1975) ข้อความบนใบปิด รุ่งสุริยาภาพยนตร์ โดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ อำนวยการสร้าง และ กำกับการแสดง นิยายประหลาด...ถ้าไม่เจอด้วยตนเอง ก็ไม่เชื่อว่าเป็นจริง... วิญญาณหญิงสิงสู่ เวียนว่ายอยู่ในทะเลโลกีย์ ล้างแค้นสาแก่ใจผู้สร้างเวร แล้วจึงจะสงบพบสุขติ... วิญญาณโลกีย์ อุเทน บุญยงค์ น้ำเพ็ญ จีระจันทร์ มานพ อัศวเทพ รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร ร่วมด้วย โขมพัสตร์ อรรถยา, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, มาลี เวชประเสริฐ, ไกร ครรชิต, สุวิน สว่างรัตน์, ชูศรี มีสมมนต์, เมฆ, เทียว ธารา, หมี, ล้อต๊อก ดารารับเชิญ สมควร กระจ่างศาสตร์ มหสักดิ์ สารากร สร้างเรื่องและบทภาพยนตร์ นันทวัตร ผู้ช่วยกำกับการแสดง พูลสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ เสรีภาพยนตร์ โดย ปราโมทย์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : วิญญาณโลกีย์
Name :
วันที่เข้าฉาย : 2518

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “วิญญาณโลกีย์”

ยังไม่มีรีวิว

วิญญาณโลกีย์ (2518)