วังสีทอง

วังสีทอง (2511/1968) ข้อความบนใบปิด พรสุรีย์ภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิต ประทับใจ ดีเยี่ยม มอบให้ สมบัติ เมทะนี โสภา สถาพร รับบทใน... วังสีทอง ของ เยี่ยม พลอยบุศย์ ร่วมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สมควร กระจ่างศาสตร์, ชุมพร เทพพิทักษ์, จำรูญ หนวดจิ๋ม, วลิต สนธิรัตน์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, หมี หมัดแม่น, ปราณีต คุ้มเดช และ ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง พรสุรีย์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : วังสีทอง
Name :
ผลิตโดย/จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 2 ธันวาคม 2511 (ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “วังสีทอง”

ยังไม่มีรีวิว

วังสีทอง (2511)