ลูกโดด

ลูกโดด (2521/1978) ข้อความบนใบปิด ไพโรจน์โปรดักชั่น เสนอ สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ นัยนา ชีวานันท์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา มานพ อัศวเทพ ครรชิต ขวัญประชา ลูกโดด ของ เบญจมินทร์ อนันต์ สัมมาทรัพย์, ภูมิ พัฒนายุทธ, เทวฤทธิ์, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ศรีไพร ใจพระ, เทพ เทียนชัย, ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร เสนอนางเอกใหม่ ชาลินี มณีสาร ไพโรจน์ ช่างแก้ว อำนวยการสร้าง ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับการแสดง พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ คมน์ อรรฆเดช ที่ปรึกษา โคลีเซี่ยมฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ลูกโดด
Name :
จัดจำหน่าย : โคลีเซี่ยมฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 2521

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ลูกโดด”

ยังไม่มีรีวิว

ลูกโดด (2521)