ลูกขวาน

ลูกขวาน (2520/1977) ข้อความบนใบปิด โคลีเซี่ยมฟิล์ม โดย พรพิมล มั่นฤทัย สร้างผลงานยอดเยี่ยม สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ สิงหา สุริยงค์ เรวดี ปัตตะพงษ์ เกชา เปลี่ยนวิถี มานพ อัศวเทพ, ครรชิต ขวัญประชา, กำธร สุวรรณปิยะสิริ, ดามพ์ ดัสกร คมน์ อรรฆเดช กำกับการแสดง “อันเล็กๆ เฉาะลึกๆ ฉึกเดียวอยู่” ลูกขวาน ของ ปรางค์ บางกอก สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ไกร ครรชิต, อนันต์ สัมมาทรัพย์, กฤษณะ อำนวยพร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, เมตตา รุ่งรัตน์, มยุรฉัตร เหมือนประสอทธิเวช, ภุชงค์ นาคราช, คมน์ อรรฆเดช, รอง เค้ามูลคดี, ฉัตร มงคลชัย, สิงห์ มิลินทราศัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, แพน บอระเพ็ด, เทอด ดาวไท, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ถวิล, ปฐมชัย ชมศรีเมฆ มนู วรรณายก ถ่ายภาพ โคลีเซี่ยม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

กํากับการแสดง

นักเขียน

ปรางค์ บางกอก

บทประพันธ์

ช่างภาพ

โปรดักชั่น

พรพิมล มั่นฤทัย

อำนวยการสร้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ลูกขวาน
Name :
ผลิตโดย/จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 27 สิงหาคม 2520 (ฉายที่โรงภาพยนตร์เพชรรามา-เพชรเอ็มไพร์)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ลูกขวาน”

ยังไม่มีรีวิว

ลูกขวาน (2520)