รักที่ถูกลืม

รักที่ถูกลืม (2527/1984) ข้อความบนใบปิด เจ.เจ.พี.โปรดักชั่น เสนอผลงานเรื่องที่ 2 ลลนา สุลาวัลย์ ขอมอบ... รักตลก ผสม...เจ็บ...! รักที่ถูกลืม “แม้รู้ว่าเจ็บ ก็อยากลอง” นำแสดงโดย จักรี จันทร์กล่ำ กิติยา โลหะพรรณ ร่วมด้วย ดี๋ ดอกมะดัน, นิภาพร นงนุช, วรารัตน์ เทพโสธร, ส.อาสนจินดา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, บู๊ วิบูลย์นันท์, มารศรี ณ บางช้าง, ดอน ดวงดี, โสฬส อรรถศิริ, โอฬาร สาราณียวงศ์, แฉ่ง ช่อมะดัน นพดล วานิชชาชีวะ, สมชาย กะโห้ทอง และด.ญ.วรารัตน์ จันทร์กล่ำ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ กำกับการแสดง วรพจน์ โพธิ์เนตร ผู้ช่วยผู้กำกับ เจือ จันทร์กล่ำ ดำเนินงานสร้าง สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ ลลนา สุลาวัลย์ อำนวยการสร้าง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : รักที่ถูกลืม
Name :
ผลิตโดย : เจ.เจ.พี.โปรดักชั่น
จัดจำหน่าย :
นำแสดงโดย : จักรี จันทร์กล่ำ, กิติยา โลหะพรรณ
วันที่เข้าฉาย : 2527

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “รักที่ถูกลืม”

ยังไม่มีรีวิว

รักที่ถูกลืม (2527)