มือปราบหนวดเหล็ก

มือปราบหนวดเหล็ก (2527/1984) ข้อความบนใบปิด ชัยแอนด์ชาโปรดักชั่น เสนอ “ฝังตัวกูเถอะ แต่อย่าฝังหัวใจกู” มือปราบหนวดเหล็ก สุณิชา สร้างเรื่อง เชาว์ มีคุณสุต กำกับการแสดง ทูน หิรัญทรัพย์ ทวนธน คำมีศรี พิศมัย วิไลศักดิ์ พอเจตน์ แก่นเพชร ขอฝากฝัง “หัวใจคู่ใหม่” ศราวุธ เก่งทุกทาง เบญจวรรณ ภูษณะพงษ์ เอกลักษณ์ ยลระบิล, ต่อลาภ กำพุศิริ, อำนวย ศิริจันทร์, เทพ โพธิ์งาม, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, โกรง กางเกงแดง, นภาพร หงสกุล, ทูล ทักษ์ภิรมย์ สุรชา มีคุณสุต ผู้ช่วยผู้กำกับ สัณชัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อำนวยการสร้าง ฐิติวัฒน์ หลังนาค ถ่ายภาพ เทียนชัย พิพัฒน์นุกูล ที่ปรึกษา เทพธานินทร์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : มือปราบหนวดเหล็ก
Name :
ผลิตโดย : ชัยแอนด์ชาโปรดักชั่น
จัดจำหน่าย : เทพธานินทร์ฟิล์ม
นำแสดงโดย : ทูน หิรัญทรัพย์, ทวนธน คำมีศรี, พิศมัย วิไลศักดิ์
วันที่เข้าฉาย : 2527

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “มือปราบหนวดเหล็ก”

ยังไม่มีรีวิว

มือปราบหนวดเหล็ก (2527)